HELSENORGE

Styremøte 29. februar 2016

Styremøte, 29.02.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
29.02.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  

Sak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdfSak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdfpdf94238
Sak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfSak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfpdf236933
Sak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfSak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfpdf443433
Sak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdfSak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdfpdf68708
Sak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfpdf144082
Sak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdfSak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdfpdf85584
Sak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdfSak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdfpdf84624
Sak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdfSak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdfpdf231459
Sak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdfSak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdfpdf179979
Sak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdfSak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdfpdf71592
Sak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdfSak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdfpdf32426
Sak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdfSak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdfpdf58852
Sak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdfSak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdfpdf198415
Sak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdfSak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdfpdf105195
Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfpdf2766762
2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdf2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdfpdf127636
Årsmelding for 2015 brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Årsmelding for 2015 brukerutvalget.pdfÅrsmelding for 2015 brukerutvalget.pdfpdf284536
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf127534
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdfpdf146788
Sak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdfSak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdfpdf68636
Sak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdfSak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdfpdf131854
Sak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdfSak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdfpdf100041
Sak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdfSak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdfpdf70527
Sak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdfSak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdfpdf1021360
Sak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdfSak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdfpdf1092029
Sak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdfSak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdfpdf64894
Sak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdfSak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdfpdf222050
Sak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdfSak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdfpdf121401
Sak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdfSak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdfpdf380327
Sak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdfSak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdfpdf83315
Sak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdfSak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdfpdf486442

Fant du det du lette etter?