Styremøte 29. februar 2016

Styremøte , 29.02.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
29.02.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  

Sak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdfSak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdf
Sak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfSak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdf
Sak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfSak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdf
Sak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdfSak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdf
Sak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdfSak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdf
Sak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdfSak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdf
Sak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdfSak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdf
Sak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdfSak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdf
Sak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdfSak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdfSak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdfSak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdfSak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdf
Sak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdfSak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdf
2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdf2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdf
Årsmelding for 2015 brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Årsmelding for 2015 brukerutvalget.pdfÅrsmelding for 2015 brukerutvalget.pdf
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdf
Sak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdfSak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdfSak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdfSak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdf
Sak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdfSak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdf
Sak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdfSak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdf
Sak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdfSak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdf
Sak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdfSak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdf
Sak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdfSak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdf
Sak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdfSak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdfSak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdf
Sak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdfSak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdf
Sak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdfSak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.