Styremøte 29. februar 2016

Styremøte, 29.02.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
29.02.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  

Sak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdfSak 07-16 Vedlegg2 Årlig melding - Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte.pdf
Sak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfSak 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdf
Sak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdfSak 08-16 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse I-2016.pdf
Sak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdfSak 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold.pdf
Sak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 10-16 Vedlegg Utkast Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdfSak 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016.pdf
Sak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdfSak 11-16 Referat fra møter i brukerutvalget i SØ 24. februar 2016 (oppdatert).pdf
Sak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdfSak 11-16 Vedlegg 1 Referat fra møte i brukerutvalget 24.02.16.pdf
Sak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdfSak 11-16 Vedlegg 2 Referat fra konstituerende møte i brukerutvalget SØ 24.02.16.pdf
Sak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdfSak 12-16 Protokoll fra styremøte HSØ 4. febr og tertialrapport 3. tert 2015 for PNØ.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdfSak 12-16 Vedlegg 1 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 4. februar 2016.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdfSak 12-16 Vedlegg 2 HSØ-sak- Tertialrapport 3 tertial 2015.pdf
Sak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdfSak 12-16 Vedlegg 3 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus.pdf
Sak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdfSak 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015.pdf
Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Signert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdfSignert protokoll fra styremøte i SØ 29. februar 2016.pdf
2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdf2016-02-29 Innkalling styremøte SØ.pdf
Årsmelding for 2015 brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Årsmelding for 2015 brukerutvalget.pdfÅrsmelding for 2015 brukerutvalget.pdf
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2016-02-29.pdf
Sak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdfSak 03-16 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdfSak 03-16 Vedlegg 1 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.12.15.pdf
Sak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdfSak 03-16 Vedlegg 2 Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28.01.16.pdf
Sak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdfSak 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016.pdf
Sak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdfSak 05-16 Vedlegg Månedsrapport per januar 2016.pdf
Sak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdfSak 06-16 Oppdrag og bestilling 2016.pdf
Sak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdfSak 06-16 Vedlegg Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuset Østfold HF - 18022016.pdf
Sak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdfSak 07-16 Årlig melding SØ 2015.pdf
Sak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdfSak 07-16 Vedlegg1 Årlig melding 2015 fra Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdfSak 04-16 Vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (1).pdf
Sak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdfSak 04-16 Vedlegg 2 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF (2.).pdf
Sak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-02-29/Sak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdfSak 05-16 Månedsrapport per januar 2016.pdf

Fant du det du lette etter?