Styremøte 30. oktober 2017

Styremøte, 30.10.2017, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
30.10.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

Sak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfSak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdfSak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdf
Sak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdfSak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdf
Sak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdfSak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdf
Sak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdfSak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdf
Sak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdfSak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdf
Sak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdfSak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdf
Sak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdfSak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdf
Sak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdfSak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdf
Sak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdf
Veileder for styrearbeid 2011.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Veileder for styrearbeid 2011.pdfVeileder for styrearbeid 2011.pdf
16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdf16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdf
2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2017-10-30 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/2017-10-30 Innkalling styremøte.pdf2017-10-30 Innkalling styremøte.pdf
Kopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Kopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdfKopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdf
Sak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdfSak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdf
Sak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfSak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdf
Sak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdfSak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdf
Sak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdfSak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdf
Sak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdfSak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdf
Sak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfSak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdf
Sak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfSak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdf
Sak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdfSak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdf
Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfProtokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdf
Sak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdfSak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdf
Sak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdfSak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdf

Fant du det du lette etter?