HELSENORGE

Styremøte 30. oktober 2017

Styremøte, 30.10.2017, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
30.10.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

Sak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdfSak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdfpdf219206
Sak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdfSak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdfpdf352190
Sak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdfSak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdfpdf177131
Sak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfpdf625945
Veileder for styrearbeid 2011.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Veileder for styrearbeid 2011.pdfVeileder for styrearbeid 2011.pdfpdf910073
Sak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdfSak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdfpdf82382
Sak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfSak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfpdf365122
Sak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfSak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfpdf179796
Sak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfSak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfpdf136453
Sak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdfSak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdfpdf374710
Sak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdfSak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdfpdf95083
Sak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdfSak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdfpdf560693
Sak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdfSak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdfpdf478757
Sak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdfSak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdfpdf556828
Sak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdfSak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdfpdf453413
16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdf16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdfpdf931950
2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf406770
2017-10-30 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/2017-10-30 Innkalling styremøte.pdf2017-10-30 Innkalling styremøte.pdfpdf409688
Kopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Kopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdfKopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdfpdf320528
Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfProtokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfpdf230933
Sak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdfSak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdfpdf353359
Sak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfSak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfpdf563959
Sak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdfSak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdfpdf370044
Sak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfpdf118218
Sak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdfSak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdfpdf1351133
Sak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdfSak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdfpdf336440
Sak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdfSak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdfpdf1426112

Fant du det du lette etter?