Styremøte 30. oktober 2017

Styremøte , 30.10.2017 , Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
30.10.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

Sak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfSak 57-17 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdfSak 60-17 Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring.pdf
Sak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdfSak 60-17 Vedlegg2 Kommunikasjonsplan.pdf
Sak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdfSak 61-17 Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool.pdf
Sak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdfSak 61-17 Vedlegg Pasientskader i Norge og SØ 2016 målt med GTT.pdf
Sak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdfSak 62-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017.pdf
Sak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdfSak 62-17 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget Sykehuset Østfold 25.10.17.pdf
Sak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdfSak 63-17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017.pdf
Sak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdfSak 63-17 Vedlegg Protokoll styremøte 19 oktober 2017.pdf
Sak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 64-17 Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak.pdf
Veileder for styrearbeid 2011.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Veileder for styrearbeid 2011.pdfVeileder for styrearbeid 2011.pdf
16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdf16-01531-47 Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr -Sykehuset Østfold HF 222947_4_1 (2).pdf
2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2017-10-30 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2017-10-30 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/2017-10-30 Innkalling styremøte.pdf2017-10-30 Innkalling styremøte.pdf
Kopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Kopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdfKopi av brev fra HOD Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus.pdf
Sak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdfSak 53-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.pdf
Sak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdfSak 53-17 Vedlegg Protokoll fra styremøte i SØ 18.09.17.pdf
Sak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdfSak 54-17 Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold HF 21. september 2017.pdf
Sak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfSak 54-17 Vedlegg 2 Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdfSak 55-17 Vedlegg Månedsrapport per september 2017.pdf
Sak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdfSak 56-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021.pdf
Sak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfSak 57-17 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdf
Sak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfSak 57-17 Vedlegg1 Instruks for styret.pdf
Sak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdfSak 60-17 Vedlegg1 Avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av Vestby-pasienter.pdf
Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Protokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdfProtokoll styremøte i SØ 2017-10-30.pdf
Sak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdfSak 54-17 Vedlegg1 Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017.pdf
Sak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2017/2017-10-30/Sak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdfSak 55-17 Månedsrapport september 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.