HELSENORGE

Styremøte 31. oktober 2016

Styremøte, 31.10.2016, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
31.10.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumssalen i vestibylen. Inngang bak informasjonsveggen.
 
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 

2016-10-31 Innkalling styremøte.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/2016-10-31 Innkalling styremøte.pdf2016-10-31 Innkalling styremøte.pdfpdf130236
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf99701
Referat fornyingsstyremøtet 3 mars 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Referat fornyingsstyremøtet 3 mars 2016.pdfReferat fornyingsstyremøtet 3 mars 2016.pdfpdf169092
Sak 56-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. september 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 56-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. september 2016.pdfSak 56-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. september 2016.pdfpdf67520
Sak 56-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19. september 2016 (rev).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 56-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19. september 2016 (rev).pdfSak 56-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 19. september 2016 (rev).pdfpdf122805
Sak 57-16 Månedsrapport september 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 57-16 Månedsrapport september 2016.pdfSak 57-16 Månedsrapport september 2016.pdfpdf65227
Sak 57-16 Vedlegg Månedsrapport per september 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 57-16 Vedlegg Månedsrapport per september 2016.pdfSak 57-16 Vedlegg Månedsrapport per september 2016.pdfpdf368127
Sak 58-16 Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte styremedlemmer.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 58-16 Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte styremedlemmer.pdfSak 58-16 Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte styremedlemmer.pdfpdf84360
Sak 61-16 Status handlingsplan forbedringsarbeid etter revisjon av virksomhetsstyringen, samhandling og utskrivning.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 61-16 Status handlingsplan forbedringsarbeid etter revisjon av virksomhetsstyringen, samhandling og utskrivning.pdfSak 61-16 Status handlingsplan forbedringsarbeid etter revisjon av virksomhetsstyringen, samhandling og utskrivning.pdfpdf79563
Sak 62-16 Status - handlingsplan forbedringstiltak nytt østfodlsykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 62-16 Status - handlingsplan forbedringstiltak nytt østfodlsykehus.pdfSak 62-16 Status - handlingsplan forbedringstiltak nytt østfodlsykehus.pdfpdf76804
Sak 63-16 Status pasientservice og booking.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 63-16 Status pasientservice og booking.pdfSak 63-16 Status pasientservice og booking.pdfpdf319364
Sak 64-16 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 64-16 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfSak 64-16 Årlig gjennomgang av instrukser for styret og adm dir.pdfpdf74534
Sak 64-16 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 64-16 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfSak 64-16 Vedlegg1 Instruks for styret.pdfpdf46256
Sak 64-16 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 64-16 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfSak 64-16 Vedlegg2 Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.pdfpdf42204
Sak 65-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 26. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 65-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 26. oktober 2016.pdfSak 65-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 26. oktober 2016.pdfpdf85999
Sak 66-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 66-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016.pdfSak 66-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016.pdfpdf66276
Sak 66-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 20 oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 66-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 20 oktober 2016.pdfSak 66-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst 20 oktober 2016.pdfpdf105632
Sak 67-16 Årsplan for styret 2016-17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Sak 67-16 Årsplan for styret 2016-17.pdfSak 67-16 Årsplan for styret 2016-17.pdfpdf221661
Signert protokoll fra Sykehuset Østfold HF 31. oktober 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-10-31/Signert protokoll fra Sykehuset Østfold HF 31. oktober 2016.pdfSignert protokoll fra Sykehuset Østfold HF 31. oktober 2016.pdfpdf2611779

Fant du det du lette etter?