HELSENORGE

Styremøte 4. april 2016

Styremøte, 04.04.2016, Administrerende direktørs stab

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Sak 15-16 Vedlegg1 Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 15-16 Vedlegg1 Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 15-16 Vedlegg1 Årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF.pdfpdf143245
Sak 15-16 Vedlegg2 Årsregnskap 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 15-16 Vedlegg2 Årsregnskap 2015.pdfSak 15-16 Vedlegg2 Årsregnskap 2015.pdfpdf153094
Sak 15-16 Vedlegg3 Utkast - revisors beretning.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 15-16 Vedlegg3 Utkast - revisors beretning.pdfSak 15-16 Vedlegg3 Utkast - revisors beretning.pdfpdf658148
Sak 16-16 Kvalitets,- aktivitets- og økonomirapport per februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 16-16 Kvalitets,- aktivitets- og økonomirapport per februar 2016.pdfSak 16-16 Kvalitets,- aktivitets- og økonomirapport per februar 2016.pdfpdf66328
Sak 16-16 Vedlegg Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 16-16 Vedlegg Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2016.pdfSak 16-16 Vedlegg Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2016.pdfpdf433220
Sak 18-16 Vedlegg Strategiplan kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 18-16 Vedlegg Strategiplan kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2020.pdfSak 18-16 Vedlegg Strategiplan kvalitet og pasientsikkerhet 2016-2020.pdfpdf575681
Sak 19-16 Handlingsplan - forbedringstiltak etter revisjon av nytt østfoldsykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 19-16 Handlingsplan - forbedringstiltak etter revisjon av nytt østfoldsykehus.pdfSak 19-16 Handlingsplan - forbedringstiltak etter revisjon av nytt østfoldsykehus.pdfpdf117335
Sak 19-16 Vedlegg1 Handlingsplan etter revisjon av nytt østfoldsykehus.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 19-16 Vedlegg1 Handlingsplan etter revisjon av nytt østfoldsykehus.pdfSak 19-16 Vedlegg1 Handlingsplan etter revisjon av nytt østfoldsykehus.pdfpdf199202
Sak 19-16 Vedlegg2 Prosedyre Ledelsens gjennomgåelse - gjennomføring i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 19-16 Vedlegg2 Prosedyre Ledelsens gjennomgåelse - gjennomføring i Sykehuset Østfold.pdfSak 19-16 Vedlegg2 Prosedyre Ledelsens gjennomgåelse - gjennomføring i Sykehuset Østfold.pdfpdf244151
Sak 20-16 Ledelsens gjennomgåelse - Miljøstyringssystem 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 20-16 Ledelsens gjennomgåelse - Miljøstyringssystem 2016.pdfSak 20-16 Ledelsens gjennomgåelse - Miljøstyringssystem 2016.pdfpdf104700
Sak 20-16 Vedlegg LGG Miljøstyringssystem.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 20-16 Vedlegg LGG Miljøstyringssystem.pdfSak 20-16 Vedlegg LGG Miljøstyringssystem.pdfpdf229114
Sak 21-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 30. mars 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 21-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 30. mars 2016.pdfSak 21-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 30. mars 2016.pdfpdf85545
Sak 22-16 Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 22-16 Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016.pdfSak 22-16 Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016.pdfpdf66246
Sak 22-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte HSØ 10 mars 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 22-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte HSØ 10 mars 2016.pdfSak 22-16 Vedlegg Foreløpig protokoll styremøte HSØ 10 mars 2016.pdfpdf39136
Sak 23-16 Årsplan for styret 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 23-16 Årsplan for styret 2016.pdfSak 23-16 Årsplan for styret 2016.pdfpdf87309
Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 040416.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Signert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 040416.pdfSignert protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 040416.pdfpdf2286014
2016-04-04 Innkalling styremøte SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/2016-04-04 Innkalling styremøte SØ.pdf2016-04-04 Innkalling styremøte SØ.pdfpdf128140
Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfDriftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf123662
Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 4. april 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 4. april 2016.pdfForhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i SØ 4. april 2016.pdfpdf118111
Referat fornyingsstyremøtet 26 november 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Referat fornyingsstyremøtet 26 november 2015.pdfReferat fornyingsstyremøtet 26 november 2015.pdfpdf163544
Sak 14-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29. februar 2016.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 14-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29. februar 2016.pdfSak 14-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29. februar 2016.pdfpdf66963
Sak 14-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29.02.16.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 14-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29.02.16.pdfSak 14-16 Vedlegg Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29.02.16.pdfpdf146834
Sak 15-16 Årsberetning og regnskap 2015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2016/2016-04-04/Sak 15-16 Årsberetning og regnskap 2015.pdfSak 15-16 Årsberetning og regnskap 2015.pdfpdf70823

Når og hvor

Dato
04.04.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Arrangør
Administrerende direktørs stab
 
Fant du det du lette etter?