Styremøte 9. april 2018

Styremøte, 09.04.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

2018-04-09 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/2018-04-09 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf2018-04-09 Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
2018-04-09 Innkalling styremøte SØ.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/2018-04-09 Innkalling styremøte SØ.pdf2018-04-09 Innkalling styremøte SØ.pdf
Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-04-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-04-09.pdfGodkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-04-09.pdf
Instruks for styret i Sykehuset Østfold 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Instruks for styret i Sykehuset Østfold 2017.pdfInstruks for styret i Sykehuset Østfold 2017.pdf
Sak 16-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 26. februar og 19. mars 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 16-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 26. februar og 19. mars 2018.pdfSak 16-18 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 26. februar og 19. mars 2018.pdf
Sak 16-18 Vedlegg1 Protokoll fra styremøte i SØ 26. februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 16-18 Vedlegg1 Protokoll fra styremøte i SØ 26. februar 2018.pdfSak 16-18 Vedlegg1 Protokoll fra styremøte i SØ 26. februar 2018.pdf
Sak 16-18 Vedlegg2 Protokoll fra styremøte i SØ 19. mars 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 16-18 Vedlegg2 Protokoll fra styremøte i SØ 19. mars 2018.pdfSak 16-18 Vedlegg2 Protokoll fra styremøte i SØ 19. mars 2018.pdf
Sak 17-18 Månedsrapport per februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 17-18 Månedsrapport per februar 2018.pdfSak 17-18 Månedsrapport per februar 2018.pdf
Sak 17-18 Vedlegg Månedsrapport per februar 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 17-18 Vedlegg Månedsrapport per februar 2018.pdfSak 17-18 Vedlegg Månedsrapport per februar 2018.pdf
Sak 18-18 Vedlegg1 Årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 18-18 Vedlegg1 Årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold HF.pdfSak 18-18 Vedlegg1 Årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold HF.pdf
Sak 18-18 Vedlegg2 Årsregnskap 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 18-18 Vedlegg2 Årsregnskap 2018.pdfSak 18-18 Vedlegg2 Årsregnskap 2018.pdf
Sak 18-18 Vedlegg3 Utkast revisjonsberetning SØ 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 18-18 Vedlegg3 Utkast revisjonsberetning SØ 2017.pdfSak 18-18 Vedlegg3 Utkast revisjonsberetning SØ 2017.pdf
Sak 18-18 Årsberetning og regnskap 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 18-18 Årsberetning og regnskap 2017.pdfSak 18-18 Årsberetning og regnskap 2017.pdf
Sak 19-18 Ledelsens gjennomgåelse III-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 19-18 Ledelsens gjennomgåelse III-2017.pdfSak 19-18 Ledelsens gjennomgåelse III-2017.pdf
Sak 19-18 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 19-18 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2017.pdfSak 19-18 Vedlegg Ledelsens gjennomgåelse III-2017.pdf
Sak 20-18 Oppdatert Mottak av pasienter fra Vestby kommune - status på tiltaksplan 2.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 20-18 Oppdatert Mottak av pasienter fra Vestby kommune - status på tiltaksplan 2.pdfSak 20-18 Oppdatert Mottak av pasienter fra Vestby kommune - status på tiltaksplan 2.pdf
Sak 20-18 Vedlegg Risikovurdering per 4.4.2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 20-18 Vedlegg Risikovurdering per 4.4.2018.pdfSak 20-18 Vedlegg Risikovurdering per 4.4.2018.pdf
Sak 21-18 Status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 21-18 Status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold.pdfSak 21-18 Status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 21-18 Vedlegg Prosjektdirektiv konseptutredning utvidelse akuttmottak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 21-18 Vedlegg Prosjektdirektiv konseptutredning utvidelse akuttmottak.pdfSak 21-18 Vedlegg Prosjektdirektiv konseptutredning utvidelse akuttmottak.pdf
Sak 22-18 Status og fremdrift for samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 22-18 Status og fremdrift for samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold.pdfSak 22-18 Status og fremdrift for samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold.pdf
Sak 23-18 Tilsynssaker 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 23-18 Tilsynssaker 2017.pdfSak 23-18 Tilsynssaker 2017.pdf
Sak 23-18 Vedlegg Tilsynsmelding 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 23-18 Vedlegg Tilsynsmelding 2017.pdfSak 23-18 Vedlegg Tilsynsmelding 2017.pdf
Sak 24-18 Vedlegg Årsmelding Pasient- og brukerombudet i Østfold 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 24-18 Vedlegg Årsmelding Pasient- og brukerombudet i Østfold 2017.pdfSak 24-18 Vedlegg Årsmelding Pasient- og brukerombudet i Østfold 2017.pdf
Sak 24-18 Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 24-18 Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Østfold.pdfSak 24-18 Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Østfold.pdf
Sak 25-18 Ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 25-18 Ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet.pdfSak 25-18 Ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet.pdf
Sak 25-18 Vedlegg LGG Miljøledelsessystem.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 25-18 Vedlegg LGG Miljøledelsessystem.pdfSak 25-18 Vedlegg LGG Miljøledelsessystem.pdf
Sak 26-18 Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 26-18 Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold.pdfSak 26-18 Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 26-18 Vedlegg Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 26-18 Vedlegg Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold.pdfSak 26-18 Vedlegg Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold.pdf
Sak 27-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 4. april 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 27-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 4. april 2018.pdfSak 27-18 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 4. april 2018.pdf
Sak 27-18 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 04.04.18 (forhåndsgodkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 27-18 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 04.04.18 (forhåndsgodkjent).pdfSak 27-18 Vedlegg Referat fra møte i brukerutvalget 04.04.18 (forhåndsgodkjent).pdf
Sak 28-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 28-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018.pdfSak 28-18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018.pdf
Sak 28-18 Vedlegg Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 8. mars 2018.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 28-18 Vedlegg Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 8. mars 2018.pdfSak 28-18 Vedlegg Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 8. mars 2018.pdf
Sak 29-18 Årsplan for styret 2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/Sak 29-18 Årsplan for styret 2018 og status for oppfølging av vedtak.pdfSak 29-18 Årsplan for styret 2018 og status for oppfølging av vedtak.pdf
sak 20-18 Handlingsplan - mottak vestbypasienter.xlsxhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/styremøter/Documents/2018/2018-04-09/sak 20-18 Handlingsplan - mottak vestbypasienter.xlsxsak 20-18 Handlingsplan - mottak vestbypasienter.xlsx

Når og hvor

Dato
09.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
  
Fant du det du lette etter?