Temadag om selvbestemmelse

Hvordan samarbeide om selvbestemmelse for personer med kognitive vansker?

Seksjon barne- og ungdomshabilitering og seksjon voksenhabilitering inviterer til temadag i Østfold Nettverk - for alle som arbeider med personer med multifunksjonshemming.

Alle har rett til selvbestemmelse ifølge menneskerettighetskonvensjonen. Samtidig har de ulike profesjonene ut fra god faglig intensjon, ofte uttrykt at de vet hva som er best for mennesker med utviklingshemming.

Hvilke faktorer kan innvirke på hvordan tjenesteytere samarbeider om tilrettelegging av selvbestemmelse for personer med kognitive vansker?

Dette er temaet i ergoterapeut Bjørg Irene Halvorsen sin masteroppgave «De skjulte lenker». Halvorsen vil legge fram sentrale problemstillinger fra oppgaven, og det vil bli god tid til refleksjon rundt bl.a. selvbestemmelse, faglig skjønn og samarbeid.

Kurset er gratis. Ta med matpakke, vi serverer kaffe/te og frukt

NB: Av hensyn til koronarestriksjoner settes maksimalt antall deltakere til 15 personer.

 Program

 8.30-09.00Registrering og kaffe/te.
 09.00-10.30

Bjørg Irene Halvorsen innleder:

Går det an å samarbeide om selvbestemmelse uten å frata den enkelte nettopp selsbestemmelsesretten? Hva er selvbestemmelse? Hva er samarbeid? Hva er indikasjoner for vellykket samarbeid?

 10.40-12.00Temaet fortsetter
 12.00-12.30Lunsj
12.30-13.30Temaet fortsetter
13.30-14.30Plenumsdrøfting, orientering om Østfold Nettverk
Fant du det du lette etter?