Temakonferanse om tuberkulose

Konferanse, 22.03.2018, Smittevern

Tuberkulose er fortsatt en av de viktigste årsakene til sykdom og død i verden. Sykehuset Østfold retter søkelyset mot en alvorlig sykdom som mange faktisk tror er utryddet, - men som lever i beste velgående. 

Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose screenes ved ankomst i Norge. Noen av disse har funn som krever langvarig behandling, - minst et halvt år. Behandlingen setter store krav til helsevesenet og til pasienten selv.

For å bekjempe tuberkulose, må man finne smittsom tuberkulose tidlig og behandle den før andre smittes.

Målet for temakonferansen er å bidra til at;

• oppmerksomheten rundt tuberkulosens «mange ansikter» økes

• kompetanse og kunnskap kan opprettholdes i fagmiljøet

• forsinkelse i diagnose unngås

• rask diagnose gir raskere behandling

Målgruppe
Spesialister i allmennmedisin, samfunnsmedisin, indremedisin, infeksjonsmedisin, barnesykdommer og lungesykdommer. Fastleger, kommuneleger, ansatte i spesialisthelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Helsesøstre, farmasøyter, helsearbeidere ved asylmottak, fengsel og andre som er opptatt av og/eller arbeider med tuberkulose.

 

Legeforeningen har godkjent kurset med 6 kurspoeng.

Vennligst oppgi eventuelle matallergier i påmeldingsskjemaet.

Når og hvor

Dato
22.03.2018 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumssalen.
 
Arrangør
Smittevern
 
Mer informasjon
Meld deg på her!  

Program

Kl. 08:00

Registrering og kaffe/te, frukt

 

Kl. 08:30 – 08:45Åpning av konferansen – med glimt fra Filmavisen
og smitteoppsporing i lokalmiljøet
Kl. 08:50 – 09:20

Smitteoppsporing i praksis

Kommuneoverlege Alice Moræus og helsesøster Astrid Lieng

Kl. 09:20 – 09:45Min historie som tuberkulosepasient
Martha Hakkebo
Kl. 09:50 – 10:30Tuberkulose utenfor lungene
overlege Øystein Simonsen infeksjonsmedisinsk seksjon
Kl. 10:30 - 10:40

Benstrekk

 

Kl. 10:40 – 11:10

 

Tuberkulose hos nyfødte / spebarn - klinikk, utredning og oppfølging
overlege Egil Andre Nygaard – nyfødt intensiv, Barne- og ungdomsklinikken
Kl. 11:10 – 11:45Tuberkulose hos eldre barn og ungdom – klinikk, utredning og oppfølging
overlege Ketil Størdal – Barne- og ungdomsklinikken
Kl. 11: 50 – 12:30

Lunsj

 

Kl. 12:30 – 13:00Melkesyrebakterier som leveringsvektorer av slimehinnevaksine mot tuberkulose
Forsker Geir Mathiesen NMBU
(Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
Kl. 13:05 – 13:20Ankomstsenter Østfold – sykehusets rolle i TB screeningen
Klinikksjef Tore Krogstad
Kl. 13:20 – 13:35

Pause med servering

 

Kl. 13:40– 14:20Ankomstsenter Østfold – asylsøkerens vei gjennom ankomstsenteret
Aud-Sylvi Hansen, Hege Nordset, Anne-Marthe Grislingås, Lena Harbo
Kl. 14:20 – 14:50Globale antibiotikaresistens, og spesielt MDR/XDR/XXDR-TB - er dét noe viktig, for "annerledeslandet" Norge?
smittevernoverlege Jon Birger Haug - Sykehuset Østfold
Kl. 14:50 – 15:00

Evaluering og avslutning

 

Fant du det du lette etter?