Utfordringer i forholdet mellom selvbestemmelse og ivaretakelse

Kurs, 09.04.2018, Voksenhabilitering

 

NOUen «På lik linje» skisserer utfordringer i forholdet mellom selvbestemmelse og ivaretakelse:

Frihet til å ta avgjørelser i eget liv er en sentral rettighet nedfelt i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
En del personer med lett utviklingshemning har en livsførsel som er uheldig for dem selv, og som de ikke har forutsetninger for å forstå konsekvensene av. For noen kan en ensidig vektlegging av selvbestemmelse føre til avvisning av nødvendig bistand fra kommunens personell, økt sårbarhet for overgrep og utnytting, samt stigmatisering og diskriminering på grunn av hygieniske og atferdsmessige forhold. Andre kjente utfordringer er økt passivitet og derav følgende nedsatt helse og funksjonsevne, mer ensomhet og mindre deltakelse i samfunnet» (NOU 2016:17, 2016, s.38).  

Foredraget tar utgangspunkt utfordringene her beskrevet i «På lik linje». Formålet er å diskutere hvordan problemene ser ut, hva noe av årsakene kan være, hva må vi vite mer om og er det allerede nå mulig å skissere noen tentative løsninger.

Foreleser

høgskolelektor Lars Rune Halvorsen, høgskolen i Østfold

Målgruppe

Faglærte ansatte i kommunene.

Kursavgift

550 kroner inkl. enkel lunsj (Oppgi spesielle behov vedr mat eller annet som vi bør kjenne til)

Påmelding

Send en e-post til Ragnhild.Gyda.Johansen@so-hf.no  eller Claes.Jansson@so-hf.no.

Ved påmelding må det opplyses om navn, stilling, arbeidssted og fakturaadresse.  Bindende påmelding! Deltakerantall: 35 personer.

Påmeldingsfrist

4. april
Når og hvor

Dato
09.04.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Sarpsborgklinikken
Vi holder til i 4. etasje.

Registrering fra klokken 08.30.
 
Arrangør
Voksenhabilitering
 
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Claes Jansson 69 86 93 18
 
Fant du det du lette etter?