HELSENORGE

Vårmøtet 2018

Fagseminar, 16.03.2018-17.03.2018, Samhandling

Konferanse/kurs for fastleger, kommuneleger og avtalespesialister i Østfold og leger ved Sykehuset Østfold.

Vårmøtet er en viktig arena der sykehuset får anledning til å møte Østfolds allmennleger og avtalespesialister. Programmet er satt sammen på bakgrunn av ønsker vi fikk gjennom evaluering av forrige vårmøte, innspill fra fastleger og i samarbeid med praksiskonsulentene og legene/avdelingene på sykehuset.

Det vil bli mange gode faglige foredrag med henblikk både på 1. og 2. linjetjenestens behov. I tillegg blir det fokus på felles kunnskap, samhandling, koordinering og nyheter som vi tror vil bidra til bedre pasientbehandling for Østfolds befolkning

Påmelding

Alle med HPR-nummer kan melde seg på i fastlegeportalen. Her finner du også mer informasjon om vårmøtet.

FastlegeportalenJobber du i sykehuset og vil melde deg på? Send en e-post til odd.petter.nilsen@so-hf.no

Når og hvor

Dato
16.03.2018-17.03.2018 
Klokkeslett
08:00-14:00
Sted
Quality Hotel Sarpsborg, Grålum
 
Arrangør
Samhandling
 

Fredag 16.mars

Møteleder Jan Henrik Lund
Kl. 08.00 Kaffe

Kl. 08.30 Velkommen til Vårmøtet. Just Ebbesen, administrerende direktør SØ

Kl. 08.35 Praksiskonsulentene. Samhandlingsutvalg for fastleger – strukturert involvering av fastleger i saker som gjelder dem

Kl. 08.55 Demensutredning. Kort om demens og det viktigste i utredningen. Astrid Eri-Montsma, avdelingssjef geriatrisk-endokrinologisk avdeling

Kl. 09.15 Vitamin D fra et endokrinologisk og geriatrisk ståsted.
Ragnar Bekkhus Moe, seksjonsoverlege endokrinologisk seksjon og Astrid Eri-Montsma

Kl. 09.35 Diabetes type 2 og når bør en starte opp med insulin? Ragnar Bekkhus Moe, endokrinologisk seksjon

Kl. 09.55 Pause med frukt / kaffe

Kl. 10.30 Hvordan diagnostisere artritt i allmennpraksis? Gudleik Jørstad, overlege revmatologisk avdeling SØ

Kl. 10.55 Omlegging til HPV-primærscreening Kathrine Lie og Christine Jonassen, senter for laboratoriemedisin

Kl. 11.15 Samarbeid og oppgavedeling PHV/Rus/habilitering. Irene Dahl Andersen, viseadministrerende direktør og klinikksjef psykisk helsevern

Kl. 11.30 Endringer i lov om psykisk helsevern. – hvilken betydning har det for kommunehelsetjenesten? Maren Heldal, assisterende fylkeslege Østfold

Kl. 11.50 Lunsj

Kl. 12.50 Aldersrelatert makuladegenerasjon - hva en fastlege bør vite om temaet. Oddbjørn Bjordal, avdelingssjef øyeavdelingen SØ

Kl. 13.10 Magesmerter hos barn - cøliaki og andre årsaker. Ketil Størdal, overlege barneavdelingen SØ

Kl. 13.40 Spiral til nullipara? - Hvem bør og hvem bør ikke få tilbud? Marie Sandli, LIS-lege kvinneklinikken SØ

Kl. 14.00 Hormonbehandling ved overgangsalder Når, hvordan og hva bør man unngå. Praktiske råd.
Tea Brummer, seksjonsoverlege gynekologisk seksjon SØ

Kl. 14.25 Pause med kaffe

Kl. 14.55 Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis. -En praktisk tilnærming til pasienter med overvekt og konkrete forslag til tiltak
Morten Dag Nilsen, fastlege i Moss og forsker tilknyttet avd. for allmennmedisin UIO

Kl. 15.15 Metabolsk kirurgi. Tom Nordby, Overlege, MD, PhD, avdelingssjef kirurgisk avdeling SØ

Kl. 15.35 Skadelig seksuell atferd hos barn. – Forståelse og intervensjon. Christian Lunde-Hansen, psykologspesialist Ambulant Innsatsteam SØ

Kl. 16.00 Nevrologi-halvtimen.
-hodepineutredning
-botox ved migrene - hvem er riktige kandidater? Zhilwan Gadan, LIS-lege, nevrologisk avdeling

Kl. 16.30 Slutt


Lørdag 17. mars

Møteleder Jan Henrik Lund

Kl. 08.30 Kaffe / frukt

Kl. 09.00 Praktiske øvelser og ferdigheter fastlegene bør kunne utføre og være trygge på.

5 stasjoner à 30 minutter
1. Ultralyd for allmennpraktikere. Karoline Lund, fastlege og praksiskonsulent,
2. Forkortet slagundersøkelse. Nevrologisk avdeling
3. Orienterende nevrologisk undersøkelse på legevakt f.eks. nevrologisk avdeling
4. Behandling av venøs ulcus - legging av kompresjonsbandasje. Jürgen Funk, hudlege
5. EKG-workshop. Ole-Christian Rutherford, overlege hjertemedisinsk avdeling SØ

Kl. 10.35 Pause med kaffe

Kl. 10.50 Fortsettelse praktiske øvelser

Kl. 11.55 Lunsj

Kl. 12.50 Hemakromatosebehandling og utfordringer rundt pasienten. Eirik Tjønnfjord, overlege onkologisk avdeling SØ

Kl. 13.10 Fjernmonitorering av kreftpasienter - Svaret på morgendagens utfordringer? Andreas Stensvold, avdelingssjef onkologisk avdeling SØ

Kl. 13.30 Venøs ulcus. - årsak og behandling Jürgen Funk, hudlege Moss

Kl. 14.00 Slutt

Fant du det du lette etter?