Fag- og kompetanseavdelingen

Fag- og kompetanseavdelingen er inndelt i simulerings- og ferdighetssenteret, utdanningssenteret og kompetansesenteret.

Les mer om Fag- og kompetanseavdelingen

Fag- og kompetanseavdelingen

Simulering- og ferdighetssenteret

 • Koordinerer og tilrettelegger for fullskala simulering i samarbeid med lokale simuleringsinstruktører
 • Underviser og/eller tilrettelegger for opplæring i praktiske prosedyrer
 • Gir opplæring til superbrukere for akuttvogn
 • Sikrer standardisert innhold i akuttvognene
 • Koordinerer HLR undervisning i SØ
 • Utdanner AHLR, HHLR og proACT instruktører (gjelder både i SØ og i kommunene)
 • Underviser i AHLR, HHLR og BHLR
 • Underviser proACT kontakter
 • Gjennomfører akuttmedisinkurs for allmennleger
 • Simulering og ferdighetstrening for LIS1.

 

Utdanningssenteret

 • Samarbeider med utdanningsinstitusjoner
 • Kvalitetssikrer avtaler med utdanningsinstitusjoner
 • Koordinerer praksisstudier for lærlinger innen helsearbeiderfaget, elever og studenter
  • Fordeler praksisplasser i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og studentansvarlige i SØ
  • Gjennomfører introduksjonsprogram
  • Sikrer nødvendige tilganger og ID kort
  • Sikrer signert MRSA skjema og taushetserklæring
 • Utarbeider program og gjennomfører introduksjonsdager og sideløpende undervisning for LIS1.
 • Koordinerer utdanningsstillingene
 • Yter lederstøtte innen utdanningsspørsmål
 • Sikrer avtaler ved kjøp av utdanning (eks. videreutdanning i paramedic)

 

Kompetansesenteret

 • Koordinerer årlige planer for kompetanseutvikling
 • Administrer og forvalter Kompetansemodulen i Gat
 • Utvikler kompetansekoder i samarbeid med ledere og fagressurser
 • Administrerer og forvalter Læringsportalen
 • Utvikler, koordinerer og administrerer kurs i Læringsportalen
 • Utvikler og administrerer nettbasert læring, (e-læring, nettbøker, hurtigguider, film, spill)
 • Yter lederstøtte innen kompetansespørsmål

Fagutviklingsrådgiver

 • Leder nettverk for fagutviklingsrådgivere
 • Deltar i prosessutvikling

 

Andre oppgaver for fag- og kompetanseavdelingen

 • Ivaretar Lokal LiS koordinatorfunksjon for gruppe 1 tjeneste
 • Prosjektledelse: Implementering ny utdanningsstruktur for LIS
 • Samarbeider med utdanningsinstitusjonene om utvikling av nye utdanninger

 

Les mer om fag, utdanning og kompetanse i Sykehuset Østfold.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Simulerings- og ferdighetssenteret holder til på Sykehuset Østfold Kalnes, 2. etasje i grønn sone. Utdannings- og kompetansesenteret holder til i Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg.
Telefon
Fag- og kompetansesjef Mette Meisingset: 93 48 10 02
E-post
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?