Fag- og kompetanseavdelingen

Rett kompetanse på rett plass er avgjørende for fremtidens helsetjeneste. Utdanningskapasitet, utdanninger, kurs og opplæring som gir riktig kompetanse er helt sentralt. Overordnet plan for fag- og kompetanse skal medvirke til at medarbeidere har den rette kompetansen for å understøtte sykehusets utviklingsplan, virksomhetsstrategi og overordnede mål.
Les mer om Fag- og kompetanseavdelingen

Fag- og kompetanseavdelingen

I dette arbeidet er våre hovedoppgaver å:


  • koordinere praksisstudier for alle utdanningsnivåer innen helsefag, samt koordinere utdanningsstillinger for sykepleiere som tar prioriterte heltidsutdanninger
  • veilede og bistå ledere og fagutviklingsrådgivere innen fag- og kompetanseutvikling
  • lede nettverk for fagutviklingsrådgivere
  • administrere, arrangere og utvikle obligatoriske og fagspesifikke kurs og opplæringstiltak
  • administrere og utvikle digital læring
  • koordinere, tilrettelegge og gjennomføre klinisk simulering og ferdighetstrening
  • forvalte Læringsportalen, kompetansemodulen i Gat og kompetanseportalen Dossier
  • lede og delta i ulike interne og eksterne prosjekter, råd og utvalg
  • pårørende - og pasientopplæring (PPO)

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?