Pasient- og pårørendeopplæring, seksjon

For deg som pasient, eller din pårørende, som lever med kronisk eller langvarige helseutfordringer, kan det være viktig å lære seg nye måter å leve på for å mestre hverdagen. Diagnosespesifikke pasientopplæring gjennomføres i klinikk/avdeling på sykehuset, i samhandling med seksjon pasient- og pårørendeopplæring. 

Fant du det du lette etter?