Smittevern

Vi yter optimal, tidsriktig og effektiv service innen smittevern for både ansatte og pasienter i helseforetaket og til kommunale helseinstitusjoner.

 

Les mer om Smittevern

Smittevern

Vi skal forebygge og begrense forekomst av sykehusinfeksjoner og derved skape et trygt sykehusopphold for pasientene og et sikkert arbeidsmiljø for helseinstitusjonens ansatte. Vi bidrar også til å motvirke at smitte overføres fra smitteførende personer til de usmittede i befolkningen.

Seksjonen er en del av helseforetakets spesialisthelsetjeneste.

Les mer om smittevern i Sykehuset Østfold


 

Jon Birger Haug
 

E-post: Jon.Birger.Haug@so-hf.no
Mobil: 994 40 707 (privat)

Avdelingssjef- Smittevernoverlege

Jon Birger Haug er infeksjonsmedisiner og har lang erfaring fra klinisk virksomhet og innen smittevern både fra Sykehuset Østfold og Aker sykehus. Han har som et særlig interesseområde rasjonell bruk av antibiotika og kan tenke seg kontakt med kolleger ”der ute” som er interessert i å kvalitetssikre forskrivningen i sykehus og sykehjem. Hovedansvarsområdet er smittevernet i SØ og med inntil 50 % tid avsatt til relevant forskning og sykehusepidemiologi. I henhold til sykehusets avtale med Østfolds kommuner er han tilgjengelig for fastleger i smittevernspørsmål og gir ellers gjerne råd om bruk av antibiotika.

Anne-Lise Dahlbo 

E-post: Anne-Lise.Dahlbo@so-hf.no
Mobil: 994 86 386 (jobb) / 930 04 572 (privat)

Tuberkulosekoordinator

Anne-Lise Dalbo er tuberkulosekoordinator i full stilling og er en veteran i faget. Hun har dessuten utdanning som hygienesykepleier og helsesøster. Oppgavene hennes er sørge for at tuberkuloseutredning, behandling og oppfølging fungerer i alle ledd fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Tuberkulosekoordinator er tilgjengelig for helsepersonell og pasienter både i og utenfor sykehus. Hun svarer på spørsmål om tuberkulose, underviser og gir råd også til andre i opptaksområdet slik som familiemedlemmer, utdanningsinstitusjoner, barnehager, skoler, asylmottak og fengselstjenesten.

Gro Bøhler 

E-post: gro.bohler@so-hf.no
Mobil: 976 19 235

Kommunale helseinstitusjoner (sykehjem/helsehus)

Gro Bøhler har kommunalt smittevern som hovedarbeidsområde og er kommunens hovedkontakt og samarbeidspartner. Hun har jobbet i seksjonen siden høsten 2010, og er utdannet hygienesykepleier på Diakonova i 2013. Hennes arbeidsoppgaver innebærer undervisning i smittevern, tilbud om hygienerunde, revidering av infeksjonskontrollprogrammet, ansvarlig for to temadager / kurs i smittevern for kommunehelsetjenesten og bistand i smitteoppsporing mm. Kontaktpersoner i kommunen har ubegrenset mulighet for telefonkontakt.

Lars Varheim 

E-post: lars.varheim@so-hf.no
Mobil: 906 72 369

Sykehuset Østfold

Lars Varheim er ansatt i full stilling som hygienesykepleier. Han har mange års erfaring fra psykiatri, infeksjonsmedisinsk avdeling og akuttmedisinsk korttidspost. Fullført diplomutdannelsen i Smittskydd ved NHV i Göteborg i 2013. Sammen med Lena Johansen har han hovedfokus inn i Sykehuset Østfold.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?