MRSA - en miniveileder for fastleger

​Undersøkelse og testing av MRSA

Klikk her

Oppfølging av MRSA-positiv pasient

Klikk her

Økonomiske forhold for MRSA-positive personer

Klikk her

Sanering av MRSA-bærerskap

Klikk her

Hygienetiltak i arbeid med MRSA-smitte

Klikk her

Informasjon om MRSA til pasienter og pårørende

Klikk her

Skjema – Oppfølging av MRSA-bærerskap