HELSENORGE

Akuttmottak

Akuttmottaket mottar pasienter med akutt sykdom for undersøkelse, observasjon, diagnostikk og behandling. Dette omfatter alt fra poliklinisk vurdering og behandling, til stabilisering, observasjon og behandling av kritisk syke. Avhengig av tilstand og behov du har som pasient henvises du til riktig pleie og behandlingsnivå, dette kan være alt fra innleggelse i sykehuset til tilbakeføring til fastlegenivå.

Fant du det du lette etter?