HELSENORGE

Ambulanse

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold skal ivareta befolkningens behov for ambulansebistand i hele fylket.Vi ivaretar både akutte og planlagte ambulanseoppdrag. Ambulansetjenesten utføres med tjue ordinære ambulanser, en veiledningsambulanse og egen slagambulanse i prosjekt samt en akuttbil.

Fant du det du lette etter?