OCD-team

I Sykehuset Østfold har vi et OCD-team for barn og ungdom, som er lokalisert ved BUPP Fredrikstad og et OCD-team for voksne som er lokalisert ved DPS Nordre Østfold, Moss.

Les mer om OCD-team

OCD-team

Til deg som lider av tvangslidelse/OCD

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en lidelse med tilbakevendende tvangstanker og tvangshandlinger.

OCD finnes i alle alvorlighetsgrader fra den helt milde til den svært invalidiserende tilstanden, hvor stort sett alle døgnets våkne timer er preget av tvangstanker og/eller handlinger. Personene som rammes vet at det de tenker eller gjør er "dumt", men de bare må. Ofte har de som er rammet av OCD en stor skamfølelse og holder det mest mulig skjult for omgivelsene, derfor kalles lidelsen ofte for "den skjulte lidelsen".

De fleste som har en tvangslidelse/ OCD har både tvangstanker og tvangshandlinger.

Tvangstanker (obsesjoner) er gjennomgående og vedvarende tanker/tankebilder, impulser eller fantasier. Disse tankene tar overhånd og oppleves som meningsløse. De er årsaken til kraftig angst, ubehag, isolasjon og i verste fall funksjonshemming.

Tvangshandlinger (kompulsjoner) utføres for å forhindre ubehag eller en fryktet hendelse. Noen har bare en følelse av at de må gjøre ting uten at de vet hvorfor. Tvangshandlingene utføres ofte som bestemte ritualer, i bestemte mønstre, og kan for de som er alvorlig rammet ta enormt med tid. De vanligste tvangshandlingene er vasking/smitteblokkering, sjekking/kontrollering, telling og orden-/symmetriritualer.

Det finnes hjelp

Den behandlingen som har vist seg å ha effekt for 60-70 % av pasientene heter eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP) sammen med kognitiv terapi. Sykehuset Østfold har nå etablert et OCD-team for barn og ungdom, som er lokalisert ved BUPP Fredrikstad og et OCD-team for voksne som er lokalisert ved DPS Nordre Østfold.

Behandlingen som tilbys er kvalitetssikret og gis av behandlere som har grundig opplæring i metoden.

Hva innebærer behandlingen?

Før behandlingen starter vil du gå igjennom en grundig utredning. Når du har startet behandlingen vil du mellom behandlingstimene få i oppgave å trene på det du har jobbet med i timen. OCD-terapeuten vil gi deg konkret hjelp til å gjennomføre behandlingen på den måten som er mest effektiv og nyttig. Det er ofte av stor betydning av de som står deg nærmest også er grundig informert om og innstilt på behandling. Ved behandling av barn og ungdom er det lagt opp til at foresatte følger behandlingen. Dersom du får behandling for andre lidelser enn tvang, vil du fortsatt kunne bli fulgt opp av din vanlige behandler ved lokal klinikk når OCD-behandlingen er avsluttet.

Hovedregelen er behandlingen strekker seg over åtte til femten uker. Behandlingen gis individuelt og strekker seg over 15 sesjoner med oppfølgingstime etter avsluttet behandling.

Hva må til for at det skal hjelpe?

  • Du må bestemme deg: Ikke noen behandling hjelper om du ikke selv tar et valg om å ville bli kvitt lidelsen. I løpet av de første gangene du og terapeuten din møtes, vil du få forklart behandlingen i detalj, og det vil legges en plan. Dersom du bestemmer deg for å ta i mot behandlingen, skriver dere kontrakt før behandlingen startes.
  • Det må være plass i livet ditt: Skal behandlingen hjelpe, må den gis på riktig måte og i riktig dosering. Det betyr at behandlingen må være hovedfokus i de ukene du er i behandling. Ofte vil dette innebære at du bør ta en gradert sykemelding – i alle fall i starten (gjelder ikke barn/ungdom)

Henvisning til OCD-team

Dersom du ønsker å bli henvist til OCD-team for utredning av mulig tvangslidelse/ OCD, ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen vil normalt gjennomføre en kort utredning av problematikken og sende en henvisning til ditt nærmeste distriktspsykiatriske senter (DPS) eller barne- og ungdomspsykiatriske klinikk (BUPP). Ditt lokale DPS/BUPP vil deretter kunne sende en sekundærhenvisning til OCD-team ved DPS Nordre Østfold eller BUPP Fredrikstad.

Kontaktinformasjon

DPS Nordre Østfold
v/ koordinator Kjersti Mathisen Guldvog
Telefon 69 86 97 00              
Besøksadresse: Peer Gynts vei 2, Moss                                                                                                                                                                                         

BUPP Fredrikstad    
v/ koordinator Madeleine von Harten
Telefon 69 86 92 00
Besøksadresse: Nygaardsgata 13, Fredrikstad
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi har enheter både i Moss og i Fredrikstad. For voksne er det i Moss og for barn og ungdom i Fredrikstad.
Telefon
For voksne 69 86 97 00 - For barn og ungdom 69 86 92 00
Postadresse
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?