Helsenorge

Psykiatrisk avdeling leger og voksenhabilitering

Avdelingen har det overordnede ansvar for organisering av legetjenesten og sykepleietjeneste på natt til døgnseksjonene, samt ivareta konsultasjons- og liaisonpsykiatri (CL-tjenesten) som bistår pasienter innlagt på somatiske avdelinger ved sykehuset. Seksjon voksenhabilitering utreder og behandler pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet.

Fant du det du lette etter?