Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad

Vi formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). Vi samarbeider med sosial og helsetjenesten i pasientens hjemkommune om LAR behandling (legemiddelassistert behandling). Tilbudet er også for spilleavhengige og pårørende.

Les mer om Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad

Sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad

Vi betjener kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Poliklinikkens tilbud er rettet mot utredning og behandling. Samtalebehandling i form av individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler er de vanligste behandlingsformene. Vi kan også gi rådgivning, veiledning og undervisning.

Inntak vurderes på grunnlag av henvisninger fra fastlege, sosialtjeneste m.v.

Opplysningsplikt

Med hjemmel i Helsepersonelloven har vi opplysningsplikt i flg. tilfeller:

• Opplysninger til Fylkesmannen der rusbruk er så alvorlig at de helsemessige kravene til å ha førerkort eller sertifikat ikke er oppfylt
• Opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
• Opplysning til sosialtjenesten om gravide som bruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet kan bli født med skade

Lover og forskrifter for spesialisthelsetjenesten og pasientrettighetsloven gjelder. Fylkesmannen v/fylkeslegen er tilsynsmyndighet.

Kontakt

Telefon
69 86 92 70
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring sentralbordet på 08600.

Du kan også gå inn på MinJournal.no og endre/avbestille din timeavtale. Denne tjenesten kan du kun benytte deg av dersom det er gitt beskjed om dette i innkallingsbrevet du har mottatt fra sykehuset.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Avbestiller du timen senere enn 24 timer før, må du betale en egenandel. Se informasjon om priser her.

Bruk av sosiale medier og fotografering

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Sykehuset Østfold og brev du har fått tilsendt fra sykehuset på www.minjournal.no.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på nettsiden.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Dersom du ønsker kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til følgende adresse:   

Sykehuset Østfold
Dokumentasjonssenteret, journalarkiv
Postboks 300
1714 Grålum

Les mer om pasientjournal her

Prestetjenesten

Sykehuset Østfold har seks heltidsansatte prester. Disse er fagpersoner på eksistensielle og religiøse spørsmål i møte med sykdom, død, krisehåndtering og sorgarbeid. Prestene tilbyr samtaler til både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene.

Slik kontakter du prestetjenesten

Taushetsplikt

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Røyking

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.
Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på
anvist sted. Inngangspartiet er røykfritt.

Illegale rusmidler, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/illegale-rusmidler-smp-fredrikstadIllegale rusmidler, SMP FredrikstadIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Rus - poliklinisk behandling, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandling-smp-fredrikstadRus - poliklinisk behandling, SMP FredrikstadRRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienter-smp-fredrikstadSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), SMP FredrikstadSSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-smp-fredrikstadUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser, SMP FredrikstadUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Vanedannende legemidler, SMP Fredrikstadhttps://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-smp-fredrikstadVanedannende legemidler, SMP FredrikstadVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler