Helsenorge

Pasient- og pårørendeopplæring, seksjon

For deg som pasient eller din pårørende som lever med kronisk eller langvarige helseutfordringer, kan det være viktig å lære seg nye måter å leve på for å mestre hverdagen. Ved å delta i lærings- og mestringstilbud, kan du bli bevisst det som gir og tar energi i din hverdag, du kan tilegne deg kunnskap, oppnå en bevissthet om din egen helse og kan oppleve gjensidig støtte.

 

Diagnosespesifikke pasientopplæring gjennomføres i klinikk/avdeling på sykehuset, i samhandling med seksjon pasient- og pårørendeopplæring.

Fant du det du lette etter?