Samhandling

Vi sørger for at sykehuset har gode systemer og god praksis for samhandling med samarbeidspartnere utenfor sykehuset. I hovedsak er dette kommunene, fastlegene og avtalespesialistene i Østfold.

Les mer om Samhandling

Samhandling

I tillegg sørger vi for pasient-/ brukermedvirkning ved utvikling av tilbud, service og tjenester i sykehuset. Vi er også en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Vår avdeling er kontaktpunkt for alle som har spørsmål knyttet til samhandling, rehabilitering/habilitering og brukermedvirkning.

Kontakt

Telefon
08600
Postadresse
Postboks 300
1714 Grålum

Lærings- og mestringssenterethttps://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/samhandling/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteret

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.