HELSENORGE

Riktig prøvetaking/prøvebehandling

​Prøvetaking

Pasienten bør sitte i ro cirka 15 minutter før prøvetaking.

 • Spør alltid etter pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
 • Prøveglassene skal være merket med pasientens identitet på forhånd, bruk helst etiketter som følger rekvisisjonen.
 • Plasser pasientens arm stødig.
 • Påse at forsegling på kanylen er ubrutt, klargjør deretter kanyleholder og kanyle.
 • Plasser stasebånd på pasientens overarm, stram til, lokaliser punksjonsstedet.
 • Stikk kanylen i venen med jevn bevegelse, og med kanylen i en vinkel på ca. 15°. Åpningen på kanylen bør være vendt oppover.
 • Før prøveglasset helt inn i kanyleholderen etter at punksjonen er utført, korken perforeres og prøveglasset begynner å fylles.

For valg av type prøveglass og andre spesielle forholdsregler vises til  Analyseregisteret.

Det er viktig med riktig rekkefølge på prøveglassene.
 
1. Koagulasjons-rør (citrat) (lyseblå kork)
2. Rør tilsatt koagulasjonsfaktor (rød kork)
3. Gel-rør (oransje kork)
4. Heparin-rør(grønn kork)
5. EDTA-rør (lilla kork)
6. Senknings-rør (sort kork)


Løsne på stasebåndet og fyll opp resterende prøveglass i riktig rekkefølge.

 • Fjern prøveglasset fra kanyleholderen. Alle prøveglass blandes umiddelbart 10 ganger idet de taes ut av kanyleholderen.
 • Ta ut kanylen, press en tupfer lett mot punksjonsstedet og sett på tape.
 • Kanylen sikres. Be pasienten trykke lett på tupferen. Fjern stasebåndet.
 • Alle prøveglass og settes i stativ.
 • Kast kanylen i avfallsbeholder for stikkende /skjærende materiale.
 • Signer på rekvisisjonen for riktig pasientidentitet og prøvetaking.

Vask hender eller bruk et hånddesinfeksjonsmiddel mellom hver pasient.


Problemløsning

Ved problemer vedrørende prøvetaking, kan pasienten henvises til nærmeste prøvetakingsenhet ved Sykehuset Østfold.

Ikke bruk rør som er gått ut på dato.

Citratglass ( INR) og SR-glass må fylles helt, ellers blir det en fortynningsfeil.
Unngå gelrør til medikamenter som ikke står på vår (Sykehuset Østfolds) rekvisisjon, spormetaller og blodbankundersøkelse.

Prøvebehandling

SR
SR-glasset er holdbart 4 timer etter prøvetaking og må derfor avleses på legekontoret. SR-stativ kan fås ved henvendelse til sentrallaboratoriet (69 86 31 88)


Henstand
Etter prøvetaking skal glass til serumanalyser stå i opprett stilling i minimum 30 min ved romtemeratur for koagulering, maksimum 1 time.


Sentrifugering
Glass til serumanalyser (gelglass og "glass uten tilsetning") skal sentrifugeres ved
1800-2200G  i min. 10 min.

Citratglass til koagulasjon sentrifugeres ved 2500-3000G i 20 min.
Ved spesialanalyser, se Analyseregistret.

Fremgangsmåte
Behold korken på glasset under sentrifugering.
 
Sørg for likevekt i sentrifugen.

Inspiser gelglasset etter sentrifugering, gellaget skal ligge som en kompakt skive tvers over glasset. Er serumet blodtilblandet må serumet avpipetteres og sentrifugeres på nytt. Gelglass kan ikke resentrifugeres.

Unntak: ferske prøver kan resentrifugeres innen en time etter prøvetakning.  

Etter sentrifugering
Prøvene settes  i kjøleskap for oppbevaring før forsendelse med portør i kasse eller forsendelse i posten. Hvis serumet kan analyseres innen 48 timer, sendes gelrøret uåpnet, hvis ikke må serum avpipetteres over i et plastrør. Send ikke usentrifugerte prøver. Sentrifuger prøven, sett den i kjøleskap og send den dagen etter. 

Fant du det du lette etter?