HELSENORGE
Ortopedisk avdeling

Håndleddsbrudd - øvelser ved gipsbehandling

Underarmen består av to bein, spolebeinet (radius) på tommelsiden og albuebeinet (ulna) på lillefingersiden. Brudd i nedre del av radius er den mest vanlige bruddskaden.

Før

Ved et håndleddsbrudd oppstår det ofte umiddelbare smerter og hevelse. Det tas røntgenbilder for å bekrefte diagnosen.

Under

Viktig å vite når du har gips

For å redusere hevelse og smerter skal du holde armen høyt i perioder, særlig de første dagene. Forsøk å finne gode hvilestillinger på en pute eller lignende. Legen vil gi deg råd om bruk av smerte-stillende.

Du må følge med på om fingrene blir mindre bevegelige, mer hovne, misfargede eller kalde. Det kan bety at gipsen er for trang og må byttes. Ta kontakt med ortopedisk poliklinikk dersom du er i tvil. Du bør også ta kontakt hvis du har sterke eller økende smerter eller om gipsen blir ubehagelig.

Når du har gips, kan du bruke hånden i lette daglige aktiviteter som for eksempel av- og påkledning og lett husarbeid. Det er viktig at du beveger fingrene mye for å
opprettholde god sirkulasjon og bevegelse. Målet er å kunne knytte hånden helt sammen så tidlig som mulig. Husk også å bevege albue og skulder.

Gipsen må ikke bli våt, og du må derfor beskytte den med plast når dette er nødvendig. Gipsen må skiftes hvis den blir ødelagt.Øvelser med gips

Øvelsene under bør du gjøre flere ganger daglig, og gjerne hver time til å begynne med. Du skal unngå å
provosere fram smerter eller hevelse. Hvis du har problemer med å utføre øvelsene, oppfordres du til å ta kontakt med fysioterapiavdelingen på sykehuset.

Øvelse 1

Knytt hånden så godt du kan. Målet er at fingrene kommer helt inn til håndflaten. Strekk deretter fingrene helt ut og sprik. Hold stillingene i et par sekunder.

Knytt hånden
Foto: Sykehuset Østfold

Sprik med hånden
Foto: Sykehuset Østfold

Øvelse 2

Tøy i knokene med motsatt hånd. Hold stillingen i noen sekunder. Denne øvelsen gjøres dersom du
er stiv i knokene.

Tøy i knokene med motsatt hånd.
Foto: Sykehuset Østfold

Øvelse 3

Strekk armen rett opp mot taket og bøy ned igjen. Gjenta bevegelsen
flere ganger.

Strekk armen i været
Foto: Sykehuset Østfold

Øvelse 4

Legg hendene bak i nakken og trekk albuene bakover. Hold stillingen i noen sekunder.

Legg hendene bak i nakken og trekk albuene bakover.
Foto: Sykehuset Østfold


Øvelser etter at gipsen er tatt av

Etter at gipsen er fjernet er det vanlig å oppleve nedsatt bevegelighet og redusert styrke i håndledd og i fingre. For at hånden skal fungere best mulig, skal du begynne med øvelser og bruke hånden i daglige aktiviteter.

Du skal øke belastningen gradvis innenfor smertegrensen. Hvis du blir hoven i hånd og fingre, bør du holde hånden høyt mens du bøyer og strekker i fingrene.

Ved behov kan du få tilbud om veiledning av fysioterapeut.

Øvelsene skal gjøres i et rolig temp, uten at du provoserer fram smerter og hevelse. Den første uken gjøres øvelsene minimum 4 ganger per dag, etter hvert sjeldnere, avhengig av hvor bra bevegelsen er i hånden og hvor godt den fungerer i hverdagen. Gjenta øvelsene så lenge det kjennes behagelig.

Øvelse 1

Knytt hånden slik at fingrene kommer helt inn til håndflaten. Strekk deretter fingerne helt ut og sprik. Hold stillingene i et par sekunder.

Knytt hånden
Foto: Sykehuset Østfold

Sprik med hånden
Foto: Sykehuset Østfold


Øvelse 2

Tøy i knokene med motsatt hånd. Hold stillingen i noen sekunder. Denne øvelsen gjøres dersom du er stiv i knokene.

Tøy i knokene med motsatt hånd
Foto: Sykehuset Østfold

Øvelse 3

Beveg tommelen fra fingertupp til fingertupp. Før tommelen fra lillefingertuppen og ned langs lillefingeren mot håndflaten. Strekk tommelen ut.

Tommel mot pekefinger
Foto: Sykehuset Østfold

Tommel mot lillefinger
Foto: Sykehuset Østfold

Tommel inn mot håndflaten
Foto: Sykehuset Østfold

Sprik med håndflaten
Foto: Sykehuset Østfold

Øvelse 4

Beveg håndleddet frem og tilbake. Støtt underarmen med motsatt hånd.

Beveg håndledet innover
Foto: Sykehuset Østfold

Beveg håndleddet utover
Foto: Sykehuset Østfold

Øvelse 5

Beveg håndleddet fra side til side, med lett bøyde fingre. Du kan gjerne støtte underarmen med motsatt hånd.

Beveg håndledd fra side til side
Foto: Sykehuset Østfold

Beveg hånden frem og tilbake
Foto: Sykehuset Østfold

Øvelse 6

Hold overarmene inntil kroppen. Vri underarmen slik at håndflaten vender opp mot taket og ned mot gulvet.

Hold overarmene inntil kroppen. Vri underarmen vekselsvis, slik at håndflaten vender opp mot taket og ned mot gulvet.
Foto: Sykehuset Østfold

Hold overarmene inntil kroppen. Vri underarmen vekselsvis, slik at håndflaten vender opp mot taket og ned mot gulvet.
Foto: Sykehuset Østfold

Etter

Kontroller hvis du skal eller har operert

Hvis du skal operere eller har operert brudd i håndleddet, så vil bruddet kontrolleres på ortopedisk poliklinikk etter cirka 14 dager. Det blir tatt nye røntgenbilder for å kontrollere stillingen på bruddet. Hvis du er operert med plate og skruer, fjernes ofte gipsen ved første kontroll. Da begynner du å bevege håndleddet forsiktig i alle retninger uten å belaste. Er du operert med pinner, beholder du vanligvis gipsen i 5-6 uker.


Avsluttende kontroll er etter 5-6 uker. Det tas røntgenbilde, og gips og pinner fjernes hvis du fortsatt har dette. Etter at gipsen er fjernet er det vanlig å oppleve nedsatt bevegelighet og redusert styrke i fingre og håndledd. Du skal nå begynne å bruke hånden med gradvis økende belastning, men allikevel innenfor smertegrensen inntil 3 måneder.

Kontroller hvis du ikke skal opereres

Hvis du har brudd i håndleddet, som ikke skal opereres, så skal bruddet kontrolleres på ortopedisk poliklinikk etter cirka 7 dager. Da blir det tatt nye røntgenbilder. Hvis bruddet har endret stilling, kan det bli aktuelt å anbefale operasjon.

Siste kontroll er etter 4-6 uker. Da tas det røntgenbilde og gipsen fjernes. Etter at gipsen er fjernet er det vanlig å oppleve nedsatt bevegelighet og redusert styrke i fingre og håndledd.

Du skal begynne å bruke hånden med gradvis økende belastning, men allikevel innenfor smertegrensen i inntil 3 måneder.

Ved behov får du tilbud om veiledning av fysioterapeut.

Sykemelding

Legen på sykehuset gir deg sykemelding hvis du har behov for det. Skal sykemeldingen forlenges, tar du kontakt med fastlegen din.

Vær oppmerksom

Eventuelle komplikasjoner som kan forekomme etter håndleddsbrudd er vedvarende smerter, hevelse og stivhet.  Ved operasjon er det en viss risiko for infeksjon.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?