HELSENORGE

Rehabilitering

​Individuell plan

Kommunale koord​​​inerende enheter - kontaktsted for individuell planKoordinerende enhet i Sykehuset Østfold

Koordinerende enhet i Sykehuset Østfold kan gi deg oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud og tjenester i Østfolds kommuner, i Sykehuset Østfold og i Helse Sør-Øst. Du kan også få kontaktinformasjon for de aktuelle tilbudene du etterspør.

Koordinerende enhet i Sykehuset Østfold

Koordinerende enheter i kommunene

Kontaktinformasjonen til de koordinerende enhetene i kommunene.

Koordinerende enhet kommunene

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet (RKE) gir informasjon og er veiviser til offentlige og private rehabiliteringstilbud. Enheten rettighetsvurderer henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale, og har oversikt over tilbudet i regionen Helse Sør Øst.

Ved å ringe informasjonstelefonen kan du få hjelp og informasjon om tjenester og tilbud i regionen. Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Regional koordinerende enhetForpliktende rehabiliteringsforløp

Rehabilitering og habilitering i Helse Sør-Øst

Les mer om rehabilitering og habilitering i Helse Sør-Øst

Rehabiliteringstelefonen

Rehabiliteringstelefonen

Rehabilitering i Sykehuset Østfold

Hjerterehabilitering

​Rehabilitering i kommunene

​Ko​mmunale rehabiliteringstilbud ​​​​

Fant du det du lette etter?