Blomster

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

Her kan du se om det døgnområdet eller den avdelingen du skal besøke tillater blomster:

Ingen blomster

Døgnområde 1 – hjertemedisin
Døgnområde 2 - infeksjonsmedisin 
Døgnområde 3 - lungemedisin 
Døgnområde 5 - gynekologi, ortopedi og øre-nese hals
Døgnområde 6 - ortopedi og akuttgeriatri 
Døgnområde 7 - gastrokirurgi
Døgnområde 8 - kar-, bryst- og endokrin kirurgi, urologi

Døgnområde ortopedi og kirurgi, Sykehuset Østfold Moss

Kan ta med "ja-blomster", men ikke "nei-blomster"

Døgnområde 4 - nevrologi og slag 
Døgnområde 9 - gastromedisin
Døgnområde 10 - kreft, nyremedisin og hematologi 
Psykisk helsevern