Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et nødvendig virkemiddel for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere uansett bakgrunn. Pasienter og pårørende er en viktig ressurs og har verdifull kunnskap og erfaring fra sitt møte med Sykehuset Østfold og medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

 

Brukermedvirkning betyr å tale pasientenes sak og sørge for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehuset Østfold er et bredt sammensatt forum med representanter for pasienter og pårørende, og sykehuset. Utvalget taler pasientenes sak og sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Les mer om brukerutvalget i Sykehuset Østfold

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. De er et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

Les mer om ungdomsrådet

Helsetorg

Les mer om helsetorget

 

Lytteposten

Er det noe du har lyst til å fortelle oss? Noe du er fornøyd eller misfornøyd med? Da kan du sende inn din tilbakemelding til Lytteposten.

Les mer om Lytteposten

Klinisk etikk-komitè

Klinisk etikk-komité tilbyr etikkrådgivning ved vanskelige avgjørelser.

Les mer om klinisk etikk-komitè
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.