Helsetorget

På grunn av covid-19 pandemien, er betjent helsetorg nedstengt fra 24.8.20 på ubestemt tid. Flere av helsetorgvertene er i risikogruppen for covid-19 og ønsker naturlig nok ikke å utsette seg for fare for sykdom. Samtidig er Sykehuset Østfold restriktive med innpass av personer på Kalnes, og dette vil berøre ønsket om samtale.

 

Helsetorget er sentralt plassert i vestibylen ved siden av kaféen. Dette er en møteplass for pasienter, pårørende, brukere, besøkende og helsepersonell.

Helsetorget

Helsetorget er betjent en fast dag per uke: Hver tirsdag kl. 10.00 til 14.00.

Besøkende har mulighet til å snakke med representanter fra mange av fylkets brukerorganisasjoner. Helsetorgvertene som selv har levd med en diagnose over tid eller er pårørende, vil lytte og veilede der det er behov. Besøkende kan også bli veiledet til å finne kontaktinformasjon til brukerorganisasjoner og å finne trygg helseinformasjon på internett.

Helsetorget er tilgjengelig hele døgnet og alle besøkende kan benytte stasjonære PC’er til internettsøk, samt finne informasjonsbrosjyrer fra brukerorganisasjonene. Hvis du vil snakke med representanter fra organisasjonene, så treffes de på tirsdager. I tillegg er det laget en tilgjengelig perm som inneholder oversikt over alle brukerorganisasjoner med tilhørende internettside og kontakttelefonnummer.

Helsetorget er et samarbeid mellom brukerorganisasjonene i Østfold og lærings- og mestringssenteret i sykehuset. Alle som betjener helsetorget har deltatt på opplæring og underskrevet taushetserklæring.

Fant du det du lette etter?