HELSENORGE

Etter- og videreutdanning av egne medarbeidere

Sykehuset Østfold legger vekt på videreutdanning av egne medarbeidere for å sikre tilgang på rett kompetanse. Utdanning og kompetanseutvikling for egne medarbeidere er en viktig oppgave for å sikre kvalitet og behov for spesialkompetanse i behandling av våre pasienter. Medarbeidere som velger seg videreutdanning innen våre prioriterte fagområder kan søke om økonomisk støtte under utdanning. ​

Økonomisk støtte gis til prioriterte etter- og videreutdanninger. Dette må være i tråd med overordnet strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling og enhetens plan for fag- og kompetanseutvikling.

Når arbeidsgiver gir økonomisk støtte til etter- og videreutdanning må det påregnes bindingstid etter utdanning og plikttjeneste under utdanning.


​​Fant du det du lette etter?