Flerkultur på sykehuset - hva bør vi som helsearbeidere vite?

​Språk og god kommunikasjon er en forutsetning for å kunne sikre likeverd i helsetjenestene. Språklig tilrettelegging både skriftlig og på annet vis er derfor nødvendig.

Religion og kultur er i mange land nært knyttet opp mot hverandre. For å gi alle pasienter den pleien de trenger er det viktig at helsearbeidere kjenner til pasientens språk, land og religion.

Kommunikasjonsperm

Sykehuset Østfold har utviklet en kommunikasjonsperm for fremmedspråklige. Hyppig stilte spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienten er oversatt og illustrert med enkle symboler.

Her finner du kommunikasjonsperm i pdf-format og som lydfiler

Tolketjenester

Her kan du få mer informasjon om tolketjenester.

Religioner - skikker rundt sykdom, død og begravelser

Les mer om skikkene rundt sykdom, død og begravelser i de ulike religionene.

Brosjyrer og nyttig informasjon

Her kan du finne nyttig informasjon.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.