Religion

De ulike  religioner har sine leveregler som kan påvirke pleie og behandling til  pasienter på sykehus. I de forskjellige religioner finnes det ritualer og skikker knyttet til sykdom, død og begravelse. Da er det viktig for pleiepersonalet å kjenne til den enkelte pasients kulturelle og religiøse bakgrunn for å gi pasienten riktig behandling.