HELSENORGE

Episode 15: Gleden og sorgen, preste- og samtaletjenesten i Sykehuset Østfold

I et sykehus er det mange følelser, noen er i krise, andre i sorg. Felles for de fleste er at de trenger noen å prate med, og i møtet med preste- og samtaletjenesten kan de snakke om akkurat hva de ønsker. 


Fotokollage av sykehusets fem prester


Preste- og samtaletjenesten i Sykehuset Østfold er blitt 50 år. Hovedprest Torfinn Skarpaas sier:  - Vi er stolte av å ha vært en del av sykehuset i så mange år, og vi er glad for at det er så mange som tar kontakt med oss. Vi får daglig ta del i glede og sorg, både i møter med pasienter og pårørende, og med medarbeidere i sykehuset.
 
Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse. Tjenesten er for alle, og de er opptatt av å se hele mennesket.

Lytt til episoden

Hør på Folk & Fag der du hører på podkaster.