HELSENORGE

Episode 8: På vakt for ditt liv

De vet hvor hvor arbeidsdagen starter og slutter, men ikke hvilke oppdrag som venter. Medarbeidere i ambulansetjenesten er på vakt for ditt liv 24/7.

Merete Storli Tveit og Fleming Widell

Merete Storli Tveit og Fleming Widell

​​

I år har ambulansene i Østfold kjørt med et jubileumsmerke, det er nemlig 25 år siden ambulansetjenesten ble samlet under ett slik vi kjenner den i dag.

Men hvordan har utviklingen vært siden 1996, både når det gjelder biler, oppdrag og kompetanse? Hør hva avdelingsjef Merete Storli Tveit og Fleming Widell i prehospital avdeling har å fortelle.

​​

Lytt til episoden

Hør på Folk & Fag der du hører podkaster. Vi kommer med ny episode cirka en gang i måneden.