Forskning, utvikling og innovasjon i kommunehelsetjenesten i Østfold

Samhandlingsutvalget ønsker å formidle hva som  skjer i Østfold innen forskning, utvikling og innovasjon blant annet gjennom å ha lenker til de respektive kommunene i sykehusets opptaksområde sine nettsider innen dette området.

Helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunene plikt til å drive med forskning. Spesialisthelsetjenesteloven fastslår at forskning, innovasjon og utvikling er en del av sykehusets hovedoppgaver. 

Særlig er det ønskelig å ha fokus på samhandlingsforskning og forskning i skjæringspunktet mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med samhandlingsforskning menes i denne sammenheng forskning som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.
 

(Lenker til kommunenes sider vil bli oppdatert fortløpende når disse er etablert.)

Aremark

Askim

Eidsberg

Fredrikstad

Halden

Hobøl

Hvaler

Marker

Moss

Rakkestad

Rygge

Råde

Sarpsborg

Skiptvet

Spydeberg

Trøgstad

Vestby

Våler

Fant du det du lette etter?