Forskningsgruppe barn

​Forskningsfokus

Forskningsgruppen har prosjekter som fokuserer på astma, allergi og eksem hos barn i PreventAdAll-prosjektet, og cøliaki hos barn i MoBa-prosjektet. Prosjektenes fokus er å identifisere risikofaktorer og intervensjoner for disse tilstandene. Forskningsgruppen deltar i nasjonal overvåkning av infeksjoner hos barn i to prosjekter, og i en studie om antibiotika og infeksjoner hos nyfødte. Innen global helse har gruppen aktiviteter med fokus på gjenopplivning av nyfødte barn.


Medlemmer

• Leder: Ketil Størdal
• Kari Holte
• Jon Olav Hunderi
• Christian Kahrs
• Line Kvenshagen
• Anette Lunde
• Ludger Dorlöchter
• Sigrid Sjelmo
• Phoi-Phoi Diep
• Ellen Annexstad


Pågående doktorgradsprosjekterProsjekter tilknyttet forskningsgruppen

  1. Preventadall-studien ledes fra OUS/UiO og omfatter sentre i Norge og Sverige. Prosjektet studerer om tidlig innføring av allergener i mat og hudbeskyttelse kan redusere forekomst av allergi.
  2. Kan virusinfeksjoner være en mulig risikofaktor for cøliaki? Dette studeres gjennom MIDIA-kohorten: Christian Kahrs’ PhD-arbeid benytter et innsamlet materiale fra hele Norge.
  3. A: Risikofaktorer for autoimmune sykdommer – type 1 diabetes og cøliaki hos barn som deltar i Den norske mor og barn-studien (MoBa). Dette materialet er også en del av C.Kahrs PhD-arbeid.
    B: Sykehuset deltar i to store studier som overvåker forekomst av rotavirus og luftveisvirus hos barn henvist til sykehus i Norge. Studiene er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og fem større barneavdelinger
  4. Kan bedre trening og teknologi bedre overlevelse hos nyfødte i fattige land? Et pågående prosjekt i Tanzania/Haydom/Muhimbili i samarbeid med Lærdal Global Health har utviklet ny teknologi, der kliniske studier pågår. Overlege Kari Holte gjennomfører deler av denne studien, og Ketil Størdal er veileder med en annen stipendiat i SAFER Births.
  5. Kan bruk av antibiotika hos nyfødte i Norge reduseres? Arbeidet ser på strukturelle tiltak for å redusere denne, med bruk av en ny biomarkør (Procalcitonin) i samarbeid med tre andre større sykehus.


Publikasjoner


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.