Forskningsgruppe biomarkører ved alvorlige psykiske sykdommer

Fra V.: Gabriela Hjell, Espen Bjerke, Vibeke de Vibe Vanay, Arvid Jensen, Hasse Amundsen, Knut-Erik Hymer og Guttorm Storvestre.
Fra V.: Gabriela Hjell, Espen Bjerke, Vibeke de Vibe Vanay, Arvid Jensen, Hasse Amundsen, Knut-Erik Hymer og Guttorm Storvestre. Flere av gruppens medlemmer var ikke til stedet da bildet ble tatt. 

​Forskningsfokus

Hovedfokus: Biomarkører ved alvorlige psykiatriske tilstander.


Medlemmer

 • Espen Bjerke
 • Arvid Jensen
 • Knut Erik Hymer
 • Enrico Callegari
 • Guttorm Storvestre
 • Vibeke de Vibe Vanay
 • Hasse Amundsen
 • Gabriela Hjell
 • Lynn Mørch-Johnsen
 • Jarle Johansen
 • Geir Øgrim
 • Harald Gustavsen
 • Linda Häger


Pågående doktorgradsprosjekter

 1. Nevrobiologiske markører for vold ved schizofreni. Ph.D-prosjekt – stipendiat LIS Guttorm Storvestre.
 2. Inflammatoriske markører for vold ved schizofreni. Stipendiat Gabriela Hjell.

 3. EEG-baserte biomarkører for ADHD og autisme hos barn og unge. Stipendiat Linda Häger.

 4. Psykofarmakabruk hos eldre i norske sykehjem. Stipendiat Enrico Callegari.


Prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

 1. Nevrobiologiske markører for vold ved schizofreni. Ph.D-prosjekt – stipendiat LIS Guttorm Storvestre.
 2. Biomarkører som kan predikere utfall av ECT. Søkes Ph.D-prosjekt med stipendiat LIS Vibeke de Vibe Vanay.
 3. Inflammatoriske markører for vold ved schizofreni. Søkes Ph.D-prosjekt. Stipendiat uavklart.
 4. Kardiologiske og metabolske faktorer hos pasienter med alvorlig psykiatrisk sykdom. Samarbeid med Cardiomet/Ingrid Dieset ved UiO.
 5. EEG-baserte biomarkører for ADHD og autisme hos voksne. PhD-prosjekt – psykologspesialist Harald Gustavsen.
 6. MINI-TOP – datainnsamling av biomarkører - et samarbeid med NORMENTPublikasjoner

Biomarkører:

Jacobsen M, Jensen A, Storvestre G, Bergstrøm TM, Rashi D, Nielssen B, Wiktor P, Hymer KE (2017). Experiences with 99mTc-HMPAO in a diagnostic pathway for violent patients with schizophrenic spectrum disorders. Current Radiopharmaceuticals; 10: 1-8.

Jensen A, Storvestre G, Hjell G, Reitan U, Amundsen H, Olaisen D, Andreassen B, Bareikis U, Bjerke E, Hymer KE, Haukvik, U (2018). Samlokalisering somatikk og psykiatri og samarbeid med UiO; synergieffekter mht. forskning? Poster på Sikkerhetsseminaret, Oslo, sept 2018. 

Mørch-Johnsen L[1], Nerland S, Jørgensen KN, Osnes K, Hartberg CB, Andreassen OA, Melle I, Nesvåg R, Agartz I. (2018) Cortical thickness abnormalities in bipolar disorder patients with a lifetime history of auditory hallucinations. Bipolar Disord. Feb 13. doi: 10.1111/bdi.12627. [Epub ahead of print] PMID:29441665.

Mørch-Johnsen L, Agartz I, Jensen J (2018). The neural correlates of negative symptoms in schizophrenia: Examples  from MRI Literature. Clin EEG Neurosci; 49(1):12-17. doi:10.1177/1550059417746214. Review. PMID:29243527.

Storvestre G, Valnes LM, Jensen A, Agartz I, Jacobsen M, Andreassen OA, Melle I, Haukvik U (2017). Regional cortical folding and thickness differences between schizophrenia patients with and without a history of severe violence. Schizophr Bull; 43(Suppl 1).

Storvestre G, Valnes LM,  Jensen A, Nerland S, Tesli N, Hymer KE, Rosaeg C, Ringen PA, Jacobsen M, Andreassen OA, Agartz I, Melle I,Haukvik U (2018). Cortical morphology in schizophrenia patients with a history of violence: a pilot MRI-study. Psychiatry Research Neuroimaging. Submitted.

Tesli N, Westlye LT, Storvestre G, Agartz I, Melle I, Andreassen OA,  Haukvik U (2018). White matter microstructure in schizophrenia patients with a history of violence. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Submitted.

Walton E, Hibar DP, van Erp TGM,…Mørch-Johnsen et al. (2017). Prefrontal cortical thinning links to negative symptoms in schizophrenia via the ENIGMA consortium. Psychol Med; 48(1):82-94. doi:10.1017/S0033291717001283. Epub 2017 May 26. PMID: 28545597.

Øgrim G, Kropotov JD (2018). Predicting clinical gains and side effects of stimulant medication in pediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder by combining measures from  qEEG and ERPs in a cued GO/NOGO task. Clinical EEG and neuroscience,  June 2018: https://doi.org/10.1177/1550059418782328

Aasen IE, Øgrim G, Kropotov J, Brunner JF (2018). Methylphenidate selectively modulates one sub-component of the no-go P3 in pediatric ADHD medication responders. Biological Psychology: 8 Apr;134:30-38. doi: 10.1016/j.biopsycho.2018.02.011. Epub 2018 Feb 21.

Annet:

Bjerke, E, Gjelstad K, Ruud, T (2018). Reduseres bruk av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern, og hvordan måler vi det? Tidsskr Nor Legeforen. Submitted.

Henriksen AK, Reitan-Gjersøe A, Bjerke E (2018). Ulikheter i henvisningspraksis og inntaksvurderinger ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Tidsskr Nor Legeforen. Submitted.

Henriksen AK, Reitan-Gjersøe A, Bjerke E (2018). Inntaksvurderinger ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker – en kvalitativ studie. Tidsskr Nor Legeforen. Submitted.[1] Mørch-Johnsens artikler ble skrevet før hun begynte på SØ.

Fant du det du lette etter?