Forskningsgruppe gastro

Forskningsgruppe gastro

Fra venstre i bildet! Frode Lerang (Overlege dr.med), Magne Henriksen (Overlege, PhD), Henrik Wåhlberg (Lis-lege og stipendiat), Jan Novotny (Overlege), Nina Bråthen (studiesykepleier), Erik Christensen (Overlege), Taran Søberg (Overlege), Per Sandvei (Avdelingssjef, overlege), Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (Forskningsgruppeleder, Professor PhD)

Forskningsfokus

Gruppen jobber for å styrke forskning på ulike fordøyelsesrelaterte plager og sykdommer. Primærfokus er inflammatorisk tarmsykdom (IBD), gastrointestinale blødninger, leversykdom og forebygging/behandling og forløp av kreft i fordøyelsessystemet.


Medlemmer


Lars-Petter Jelsness-JørgensenSykehuset Østfold – Høgskolen i ØstfoldSeniorforsker - sykepleier

Leder av gruppen -

Professor

Frode LerangSykehuset ØstfoldOverlegeAkademisk stilling
Magne HenriksenSykehuset ØstfoldOverlegeAkademisk stilling
Per SandveiSykehuset ØstfoldSeksjonsoverlegeAkademisk stiling
Rogelio Barreto RiosSykehuset ØstfoldOverlege 
Taran SøbergSykehuset ØstfoldOverlege 
Tanja OwenSykehuset ØstfoldOverlege 
Robin PaulsenSykehuset ØstfoldOverlege 
Erik Oscar ChristensenSykehuset ØstfoldOverlege 
Svein Oscar FrigstadSykehuset Asker og Bærum – Sykehuset ØstfoldSeksjonsoverlegePhD stipendiat
Kathrine RomstadSykehuset ØstfoldKst. overlegePhD stipendiat
Henrik WåhlbergSykehuset ØstfoldLIS legePhD stipendiat


Pågående doktorgradsprosjekter


  • Kathrine Romstad: Blue-studien (UiO): Hovedfokus er blødende ulcussykdom
  • Svein Oskar Frigstad: Vitality studien: Vitamin D, prevalens og assosiasjoner til pasientrapporterte utfallsmål (UiO)


Prosjekter tilknyttet forskningsgruppen


  • IBSEN III: Prospektiv, multisenter studie som kartlegger alle nydiagnostiserte tilfeller av inflammatorisk tarmsykdom. Studien har en bredt anlagt datainnsamling som inkluderer genetiske markører, kliniske data, endoskopi, ernæring, radiologi, mikrobiota, symptomer/livskvalitet og data relatert til sykefravær og uføretrygd.
  • Vitality: Multisenterstudie som kartlegger forekomst av vitamin d mangel blant pasienter med IBD, samt ulike pasientrapporterte endepunkter og helsetjenestekvalitet.
  • BioSTOP:  Multisenterstudie som kartlegger langtidseffekter knyttet til å stoppe eller kontinuere biologisk behandling hos pasienter med ulcerøs kolitt i vedvarende remisjon.
  • HpEUreg: Internasjonal studie og kartlegging av Helicobacter Pylori
  • Blue-studien: Kartlegging av blødende ulcusssykdom
  • Epos: Europeisk Polypp Observasjonsstudie. Kartlegging av oppfølginsprosedyrer/intervaller etter fjerning av polypper.


Publikasjoner
Fant du det du lette etter?