HELSENORGE

Forskningsgruppe hjerneslag

​Forskningsfokus

Hovedmålet er å drive og fremme forskning innenfor cerebrovaskulær sykdommer, i hovedsak hjerneslag. Gruppen ønsker å satse på godt samarbeid internt i gruppen for å sikre god fremdrift i prosjektene og bistå hverandre i forskningsarbeidet, samt godt samarbeid lokalt innenfor SØ, nasjonalt og internasjonalt.


Medlemmer

  • Gruppeleder seksjonsoverlege PhD Azhar Abbas
  • Overlege/stipendiat Barbara Ratajczak-Tretel
  • Overlege/stipendiat Rajiv Advani
  • Assistentlege/stipendiat Anna  Tancin Lambert
  • Overlege/stipendiat Dag Ottar Sætre
  • Konstituert overlege Lars Hansen Tveit
  • Konstituert overlege Stephen James Ryan
  • Overlege Volker Solyga


Pågående doktorgradsprosjekterProsjekter tilknyttet forskningsgruppen

  • The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study (NOR-FIB)
  • Organizational changes in acute stroke management
  • MRI characterization of carotid artery plaque study
  • Prehospital advanced diagnostics and treatment of acute stroke (Treat-NASPP study) 
  • PET characterization of carotid artery plaque study
  • VR-basert rehabilitering av synsfeltutfall etter hjerneslag
  • Improving the acute stroke pathway through gamification based training
  • The Norwegian Unstable Carotid Artery Plaque Study (NUCAPS)


Publikasjoner


 

Fant du det du lette etter?