Forskningsgruppe hjerneslag

Forskningsområder:

Hovedmålet er å drive og fremme forskning innenfor cerebrovaskulær sykdommer, i hovedsak hjerneslag. Gruppen ønsker å satse på godt samarbeid internt i gruppen for å sikre god fremdrift i prosjektene og bistå hverandre i forskningsarbeidet, samt godt samarbeid lokalt innenfor SØ, nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer:

Gruppeleder seksjonsoverlege PhD Azhar Abbas
Overlege/stipendiat Barbara Ratajczak-Tretel
Overlege/stipendiat Rajiv Advani
Assistentlege/stipendiat Anna  Tancin Lambert
Overlege/stipendiat Dag Ottar Sætre
Konstituert overlege Lars Hansen Tveit
Konstituert overlege Stephen James Ryan
Overlege Volker Solyga

Prosjekter i gruppen:

  • The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study (NOR-FIB)
  • Organizational changes in acute stroke management
  • MRI characterization of carotid artery plaque study
  • Prehospital advanced diagnostics and treatment of acute stroke (Treat-NASPP study) 
  • PET characterization of carotid artery plaque study
  • VR-basert rehabilitering av synsfeltutfall etter hjerneslag
  • Improving the acute stroke pathway through gamification based training
  • The Norwegian Unstable Carotid Artery Plaque Study (NUCAPS)