Forskningsseminar 2017

Ill. Lars Ole Klavestad

Forskningsavdelingen har gleden av å ønske velkommen til Sykehuset Østfold forskningsseminar. Seminaret arrangeres for ansatte i Sykehuset Østfold som er tilknyttet forskningen i sykehuset, enten som stipendiat, postdoktor, forsker eller forskningsmedarbeider. Vi har gleden av å presentere anerkjente eksterne og interne foredragsholdere. Vi vil vise frem deler av forskningen som foregår i de ulike fagfeltene, og samtidig kaste et blikk på fremtidens forskningsmuligheter.

 

Vel møtt til to spennende og innholdsrike forskningsdager!

 

 

 

 

 

 

 

Program

TORSDAG 11. MAI ​ ​

 ​ ​
08.30-09.55Ordstyrer Waleed Ghanima
08.15FRAMMØTE OG KAFFE 
08.30VELKOMMEN

Waleed Ghanima, forskningssjef Sykehuset Østfold

08.50ÅPNING

Just Ebbesen, administrerende direktør Sykehuset Østfold

09.15HVORDAN KAN SYKEHUSET ØSTFOLD OG UNIVERSITETET I OSLO STYRKE HVERANDRE OG GJØRE HVERANDRE BEDRE? HVA BØR VI SATSE PÅ?

Hilde Nebb, prodekan for forskning, medisinsk fakultet Universitetet i Oslo

09.55PAUSE 
10.10 -11.45

FORSKNINGSPROSJEKTER MED EKSTERNE, ordstyrer Lise Aagaard Sørby

10.10SYKEHUSET ØSTFOLD – EN ATTRAKTIV SAMARBEIDSPART

Lise Aagaard Sørby, rådgiver forskningsavdelingen

10.25PREVENTADALL; KAN VI FOREBYGGE FOLKESYKDOMMER?

Karin Lødrup Carlsen, forskningsleder barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus

10.45MODELLER FOR Å ESTIMERE SYKDOMSBYRDEN AV INFEKSJONSSYKDOMMERBirgitte Freiesleben De Blasio, avdelingsdirektør infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
11.05MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUSVigdis Abrahamsen Grøndahl, førsteamanuensis avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
11.25THE NORDIC ATRIAL FIBRILLATION AND STROKE STUDY (NOR-FIB)

Dan Atar, forskningsleder medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

11.45LUNSJ 
12.45 – 14.25

INNLEGG FRA STIPENDIATER VED SYKEHUSET ØSTFOLD, ordstyrer Hege K Jacobsen ​

  • Rebecka Dalby
  • Gina Brinkmann
  • Kari Holte
  • Linda Angelica Häger
  • Stine Indrelid
  • Anne Sofie Larsen
  • Markus Naumann
  • Brita Olsen
  • Kristin Utne
14.25PAUSE 
14.40 – 17.15

BIOBANK, BIG DATA OG REGISTRE – FRAMTIDENS FORSKNINGSMULIGHETER, ordstyrer Jonas Bergan

14.40BIOBANK VED SYKEHUSET ØSTFOLD

Jonas Bergan, rådgiver forskningsavdelingen

14.55BRUK AV KOHORTER, BIOBANKER OG REGISTRE I FORSKNING

Per Magnus, fagdirektør Folkehelseinstituttet

15.30TYVE ÅRS ERFARING MED AVDELINGSDREVET BIOBANK

Anders Waage, avdelingssjef avdeling for blodsykdommer, St Olavs Hospital

16.05MEDISINSK TEKNOLOGI OG BRUK AV MASKINLÆRING

Ole Jakob Elle, leder av teknologisk forskning, Intervensjonssenteret, OUS

16.35PAUSE 
16.50BRUK AV MASKINLÆRING I PAKKEFORLØP FOR PROSTATAKREFT FOR KLINISK BESLUTNINGSSTØTTE OG RASK OG RIKTIG BEHANDLING

Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen

17.15KAN ALL FORSKNING FORMIDLES TIL FOLK FLEST?

Nina Kristiansen, redaktør forskning.no

19.30MIDDAG 

FREDAG 12. MAI ​ ​

 ​ ​
7.00FROKOST 
08.30 – 09.45

PRESENTASJON AV FORSKNINGSGRUPPENE

Ordstyrer Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

08.30FORSKNINGSGRUPPE BARNKari Holte
08.45FORSKNINGSGRUPPE REVMA OG RYGGAnne Julsrud Haugen
09.00FORSKNINGSGRUPPE TROMBOSE OG HEMOSTASEWaleed Ghanima
09.15FORSKNINGSGRUPPE GYNEKOLOGI OG OBSTETRIKKKatrine Sjøborg
9.30MOLEKYLÆRBIOLOGISK FORSKNINGS- OG KOMPETANSEGRUPPEChristine M Jonassen
09.45PAUSE 
10.00 – 11.15Ordstyrer Anne Sofie Larsen
10.00REGIONALE KJERNEFASILITETER – FRONTLINJETEKNOLOGI TIL ALLE!

Jørgen Aarøe, spesialrådgiver, stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus

10.30LINJELEDELSENS TANKER OM FORSKNING I KLINIKKEN

Eivind Reitan, avdelingssjef avdeling for bildediagnostikk
Eirin Paulsen, klinikksjef klinikk for kvinne-barn

11.15PAUSE 
11.30 – 12.45Ordstyrer Helge Stene-Johansen
11.30FINN HAN DER HVOR HAN ER, OG BEGYNN DER: BRUK AV PASIENTRAPPORTERTE UTFALLSMÅL I KLINISK FORSKNING

Lars Petter Jelsness-Jørgensen, forsker Høgskolen i Østfold/ Sykehuset Østfold

12.05SYKEHUSET ØSTFOLD FORSKNINGSSTIFTELSE

Stein Bruland , direktør Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse

12.30PRISUTDELING OG AVSLUTNING

Waleed Ghanima, forskningssjef Sykehuset Østfold

Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling

13.00LUNSJ OG HJEMREISE 

Foredragsholdere

 

Waleed Ghanima

Forskningssjef Sykehuset Østfold

Just Ebbesen

Administrerende direktør Sykehuset Østfold

 

Hilde Nebb

Prodekan for forskning, medisinsk fakultet Universitetet i Oslo

Lise Aagaard Sørby

Rådgiver forskningsavdelingen

 

Karin Lødrup Carlsen

Forskningsleder barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus

Birgitte Freiesleben De Blasio

Avdelingsdirektør infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Førsteamanuensis avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold

Dan Atar

Forskningsleder medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Jonas Bergan

Rådgiver forskningsavdelingen

Per Magnus

Fagdirektør Folkehelseinstituttet

Anders Waage

Avdelingssjef avdeling for blodsykdommer, St Olavs Hospital

Ole Jakob Elle

Leder av teknologisk forskning, Intervensjonssenteret, OUS

Andreas Stensvold

Avdelingssjef kreftavdelingen

Nina Kristiansen

Redaktør forskning.no

 
Kari Holte 
Anne Julsrud Haugen 
Christine M Jonassen 
Katrine Sjøborg 

Jørgen Aarøe

Spesialrådgiver, stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus

Eivind Reitan

Avdelingssjef avdeling for bildediagnostikk

 

Eirin Paulsen

Klinikksjef klinikk for kvinne-barn

 

Lars Petter Jelsness-Jørgensen

Forsker Høgskolen i Østfold/ Sykehuset Østfold

Stein Bruland

Direktør Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse

Helge Stene-Johansen

Direktør fag og utvikling

 

Abstrakter

Abstrakter forskningsseminar 2017

Deltakerliste

NavnAvdeling
Anders WaageAvdeling for blodsykdommer, St Olavs Hospital
Andreas RekvinForskningsavdelingen
Andreas StensvoldKreftavdelingen
Ann-Chatrin L. LeonardsenOperasjonsavdelingen
Anne-Grete MelkerudKommunikasjonsavdelingen
Anna Tancin LambertNevrologisk avdeling
Anne Julsrud HaugenRevmatologisk avdeling
Anne Sofie F. LarsenAvdeling for bildediagnostikk
Anne-Kathrine PalaciosSenter for laboratoriemedisin
Arne Kristian HenriksenAvdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Aud Oddny LøkkenKreftavdelingen
Azhar AbbasNevrologisk avdeling
Barbara Ratajczak-TretelNevrologisk avdeling
Bengt ØstmanOrtopedisk avdeling
Bjørn Peter Urban TallbergAvdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Bjørn Ragnar HødalKommunikasjonsavdelingen
Brita Fosser OlsenIntensivavdelingen
Camilla Tøvik JørgensenIndremedisinsk akuttavdeling
Cato GrønnerødUngdomspsykiatrisk avdeling
Cecilie Sommer-MathisenKommunikasjonsavdelingen
Christina RoaldsnesIndremedisinsk akuttavdeling
Christine Monceyron JonassenSenter for laboratoriemedisin
Dag Ottar SætreAvdeling for bildediagnostikk
Dan AtarMedisinsk klinikk, OUS
Einar GløersenKlinikk for medisin
Eirin M. PaulsenKlinikk for kvinne og barn
Eivind HasvikRevmatologisk avdeling
Eivind ReitanAvdeling for bildediagnostikk
Eli FørsundKlinikk for medisin
Ellen Cicilia MandemForskningsavdelingen
Fredrik NilsenOrtopedisk avdeling
Frode LerangGastromedisinsk avdeling
Geir ØgrimAvdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Gina Charlotte Hetland BrinkmannRevmatologisk avdeling
Gudrun Anette HøieHjertemedisinsk avdeling
Guttorm Breivik StorvestrePsykiatrisk avdeling og voksenhabilitering
Hege Hølmo JohannessenFysioterapiavdelingen
Hege Karine JacobsenForskningsavdelingen
Heidi Hassel PettersenIndremedisinsk akuttavdeling
Helene Heier-BaardsonAvdeling for bildediagnostikk
Helge Stene-JohansenFag og utvikling
Hira AftabKirurgisk avdeling
Ingunn OlsenInnovasjonsavdelingen
Jan Sverre VamnesAvdeling for anestesileger
Jeanette AaremSenter for laboratoriemedisin
Jetmund O. RingstadInfeksjonsmedisinsk avdeling
Johanna WiikKlinikk for kvinne-barn
Jon Birger HaugAvdeling for smittevern
Jonas BerganForskningsavdelingen
Jon Olav HunderiKlinikk for kvinne og barn
Jostein GleditschAvdeling for bildediagnostikk
Just EbbesenAdministrerende direktør
Kari HolteKlinikk for kvinne og barn
Kathrine LieSenter for laboratoriemedisin
Katrine Dønvold SjøborgKlinikk for kvinne og barn
Katrine Maria RomstadKlinikk for medisin
Kjell Ingar BjørnstadAvdeling for anestesileger
Kristin Kornelia UtneKlinikk for medisin
Lamya GarabetSenter for laboratoriemedisin
Lars-Petter Jelsness-JørgensenKlinikk for kirurgi
Linda HägerAvdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Lise Aagaard SørbyForskningsavdelingen
Liv Marit SundstølKlinikk for akuttmedisin
Magdalena VærnesbrandenKlinikk for kvinne og barn
Marianne EckhoffForskningsavdelingen
Marit FlåskjerKvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Marius MolundOrtopedisk avdeling
Markus NaumannOrtopedisk avdeling
Mette Bøhn MeisingsetFag- og kompetansesavdelingen
Mohamed QarboshForskning hematologi
Mona LarsenBrukermedvirker, samhandlingsavdelingen
Niloufar Jalali-MoghadamDPS
Randi Elisabeth OlofssonRevmatologisk avdeling
Rebecka Inger Sofia DalbyeKlinikk for kvinne og barn
René HolstForskningsavdelingen
Sara Debes MolvigSenter for laboratoriemedisin
Sheruan HardySenter for laboratoriemedisin
Sigrid SjelmoKlinikk for kvinne og barn
Stacey Haukeland-ParkerFysioterapiavdelingen
Stein Fredrik BrulandSykehuset Østfold forskningsstiftelse
Steinar SøreideFysioterapiavdelingen
Stine BernitzKlinikk for kvinne og barn
Stine IndrelidForskningsavdelingen, NMBU
Svein Oskar FrigstadGastromedisinsk avdeling, Vestre Viken
Synne Grønvold FrønæsKlinikk for medisin
Thoralf ChristoffersenForskningsavdelingen
T​ore KrogstadKlinikk for kirurgi
Vibeke de Vibe VanayPsykiatrisk avdeling og voksenhabilitering
Volker SolygaNevrologisk avdeling
Waleed GhanimaForskningsavdelingen
Øivind RiisFag og utvikling
Øystein FodstadForskningsavdelingen
Øystein KrügerForskningsavdelingen, Helse Sør-Øst
Åse-Berit MathisenSenter for laboratoriemedisin


Son Spa Hotell

http://sonspa.no


Fant du det du lette etter?