HELSENORGE

Forskningsseminar 2018

Hvordan øker vi klinisk forskning ved Sykehuset Østfold?

31.05.2018 - 01.06.2018


Vel møtt til to spennende og innholdsrike forskningsdager!


Program

Innledning // ordstyrer Waleed Ghanima, forskningssjef, SØ

8.30 – 9.00          Kaffe og registrering

9.00 – 9.20          Velkommen - Waleed Ghanima, forskningssjef, SØ

9.20 – 9.45          Forskning ved Sykehuset Østfold - ledelsesperspektiv - ledelsen ved SØ

9.45 – 10.10        Flere pasienter i klinisk forskning - Øystein Krüger, forskningssjef, Helse Sør-Øst RHF

10.10 10.25     Pause

Registerbasert forskning  // ordstyrer Jonas Bergan, rådgiver forskningsavdelingen, SØ

10.25 -11.10       Bruk av data fra Kreftregisteret til forskning - Jan Nygård, avdelingsleder registerinformatikkavdelingen, Kreftregisteret

11.10 – 11.55     Hvordan bruke resultater fra kvalitetsregistre for å endre klinisk praksis? - Claes Held, docent, kardiolog, Uppsala Clinical Research Center, Uppsala Universitet

11.55 – 12.15     Mulighetene for epidemiologisk forskning ved Sykehuset Østfold - Olaf Johan Hartmann-Johansen, overlege bryst- og endokrinkirurgisk seksjon, SØ

12.15 – 13.15     Lunsj

Klinisk forskningsstøtte // ordstyrer Lise Agaard Sørby, rådgiver forskningsavdelingen, SØ

13.15 – 13.45     Kliniske studier - muligheter og fordeler - Katrine Bryne, seniorrådgiver,  Legemiddelindustrien (LMI)

13.45 – 14.30     Støtte og veiledning fra regional forskningssøtte og finansiering av aktiviteten - Kristin Bjordal, virksomhetsleder/forskningleder Forskningsstøtte, OUS og Jon B. Bongaard, avdelingsleder Forskningsstøtte for kliniske studier, CTU OUS

14.30 – 14.50     Etablering av klinisk forskningsenhet ved Sykehuset Østfold - Lise Aagaard Sørby, rådgiver forskningsavdelingen, SØ og Waleed Ghanima, forskningssjef, SØ

14.50 – 15.05     Status for biobank og registre ved Sykehuset Østfold - Jonas Bergan, rådgiver forskningsavdelingen, SØ

15.05 – 15.20     Pause

15.20 – 16.20     Stipendiatsesjon (6 stk) // ordstyrer Hege Hølmo Johannessen, forsker og spesialfysioterapeut, SØ

16.20 – 16.40     Pause med sandwich

16.40 - 17.40      Paneldebatt Tema: Hvordan få forskere til å forske videre? // ordstyrer Waleed Ghanima, forskningssjef, SØ og Hege Jacobsen, rådgiver forskningsavdelingen, SØ

I panelet:

Jon Olav Hunderi, stipendiat og overlege, barne- og ungdomsklinikken, SØ
Ketil Størdal, forsker og overlege, barne- og ungdomsklinikken, SØ
Dan Atar, forskningsleder medisinsk klinikk, OUS
Olav Johan Hartmann-Johnsen, stipendiat og overlege, bryst- og endokrinkirurgisk seksjon, SØ
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, forsker, gastromedisinsk avdeling, SØ og prorektor Høgskolen i Østfold
Anne Julsrud Haugen, forsker og overlege revmatologisk avdeling, SØ

19.30                     Middag (Skybar åpner fra 18.00)DAG 2

8.30 – 10.00        Stipendiatsesjon (9 stk) // ordstyrer Ketil Størdal, overlege barne- og ungdomsklinikken, SØ

10.00 – 10.15     Pause

Litteratursøk og personvern // ordstyrer Jonas Bergan, rådgiver forskningsavdelingen, SØ

10.15 – 10.45     Systematisk litteratursøk - kunnskapshåndtering - Mariann Mathisen, seksjonsleder, fagbibloteket, Sykehuset i Vestfold

10.45 - 11.30      Datainnsamling og personvern i forskning og kvalitetssikring - Marie Strand Schildmann, seniorrådgiver, Norsk senter for forskningsdata (NSD) 

11.30 – 12.30     Lunsj

12.30 – 13.30     Store kliniske studier ved Sykehuset Østfold // ordstyrer Frode Lerang, overlege gastromedisinsk avdeling, SØ

Biomekaniske egenskaper ved terapeutiske fotsenger i en klinisk setting brukt som forebygging og behandling av nevropatiske sår hos pasienter med diabetisk polynevropati - Fredrik Nilsen, overlege ortopedisk avdeling, SØ

PE-REHAB - Lungerehabilitering etter lungeemboli - Øyvind Jervan, lege akuttmedisinsk avdeling og Jostein Gleditsch, seksjonsleder avdeling for bildediagnostikk, SØ

BLUE-studien: Blødende ulcus og erosjoner-studien - Katrine Romstad, lege gastromedisinsk avdeling, SØ

NIS-studien: NSAIDs ved isjias - studien Anne Julsrud Haugen, overlege revmatologisk avdeling, SØ

Forskning innen psykisk helsevern og rusbehandling // ordstyrer Helge Stene-Johansen, direktør fag- og utvikling, SØ

13.30 – 13.45     Pågående og planlagt forskning innen psykisk helsevern på Kalnes - Espen Bjerke, overlege, psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering, SØ

13.45– 14.15Hvordan øke forskningsaktiviteten? Irene Dahl Andersen, viseadministrerende direktør, SØ

14.15  - 14.30    Avslutning og tildeling av priser


Fant du det du lette etter?