HELSENORGE

Har du time hos oss og vært utsatt for koronasmitte

Folkehelseinstituttet har kommet med anbefalinger, som vi følger.

Har du time hos oss de neste ukene og vært utsatt for koronasmitte, må du ringe oss. Alle andre skal møte som planlagt.

Folkehelseinstituttet har kommet med nye anbefalinger, som vi følger.

Vi ber deg ta kontakt med den aktuelle avdelingen eller poliklinikken du har avtale hos om:

du har time hos oss på poliklinikk eller skal innlegges OG har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av koronaviruset de siste to ukene ELLER har vært i nærkontakt med personer du vet har fått påvist koronasmitte.

Ring den aktuelle avdelingen eller poliklinikken du har avtale hos FØR du kommer til sjukehuset, for mer informasjon.

Telefonnummer finner du på innkallingsbrevet. Har du ikke brevet tilgjengelig, kan du logge deg på helsenorge.no. Ditt innkallingsbrev finner du ved å klikke deg inn på Pasientjournal.

Ikke vært på reise?
Hvis du ikke har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning de to siste ukene eller har vært i nærkontakt med koronasmittede personer, skal du møte til time/avtale som planlagt.


Til pårørende

Vi har innført restriksjoner knyttet til besøk fra pårørende på sjukehuset. Hvis du som pårørende har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av koronaviruset, eller har vært i nærkontakt med personer du vet har fått påvist koronasmitte – ber vi deg om å ikke komme på sjukehuset.

Fant du det du lette etter?