HELSENORGE

Fagprosedyrer

​Fagprosedyrene som er lenket fra Sykehuset Østfolds elektroniske kvalitetssystem (EK) til denne siden, er i første rekke utarbeidet for bruk internt i Sykehuset Østfold. Disse er utarbeidet, kvalitetssikret og godkjent på bakgrunn av de muligheter, ressurser og begrensninger som finnes internt i sykehuset. Det betyr at disse prosedyrene ikke automatisk er tilpasset bruk utenfor sykehuset og må brukes eksternt kun på eget ansvar.

Prosedyrene som finnes på denne siden er oppdaterte og gyldige. Velger man å skrive ut prosedyrer er disse kun gyldige på utskriftsdato.

Hvis ønskelig kan man bruke våre prosedyrer eller deler av disse også utenfor sykehuset, men de må da tilpasses egen drift og man har da et selvstendig ansvar for kvalitetssikring av innholdet i forhold til egen virksomhet.

Sykehuset Østfold vil derfor understreke at all bruk av våre prosedyrer eller deler av prosedyrer, skjer på eget ansvar.

Medisinske akuttprosedyrer - Denne linken er frakoblet. Er det ønskelig å se/benytte akuttprosedyrene til Sykehuset Østfold ta kontakt med ek-hjelp@so-hf.no

Veileder i akuttpsykiatri (VAP)


 

Fant du det du lette etter?