HELSENORGE

Veileder i akuttpsykiatri (VAP)

Veileder i akuttpsykiatri (VAP) er skrevet av leger for leger. Den gir en kort oversikt over de fleste tilstandene leger i psykiatrisk sykehus møter.

VAP er fra februar 2016 tilgjengelig som applikasjon på smarttelefoner og nettbrett (iOS, Android og Windows). Her vil det komme årlige oppdateringer.

Gi oss tilbakemelding!

Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra brukere. Forslag til oppdateringer, endringer eller annet kan sendes til vap@so-hf.no. Dette for å gjøre VAP å god som mulig. Siste oppdatering av VAP applikasjonen er gjort i februar 2016.

VAP ble første gang lansert både i papirform og på sykehusets nettsider våren 2013. Siste eksemplar av papirversjonen er solgt, og vil ikke oppdateres mer.

Fant du det du lette etter?