HELSENORGE

Veileder i akuttpsykiatri (VAP)

Veileder i akuttpsykiatri (VAP) er skrevet av leger for leger. Den gir en kort oversikt over de fleste tilstandene leger i psykiatrisk sykehus møter.

VAP er tilgjengelig som applikasjon på smarttelefoner og nettbrett (iOS, Android og Windows). Her vil det komme årlige oppdateringer.

Bilde av VAP-appen
Gi oss tilbakemelding!

Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra brukere. Forslag til oppdateringer, endringer eller annet kan sendes til vap@so-hf.no. Dette for å gjøre VAP å god som mulig. 

VAP ble første gang lansert både i papirform og på sykehusets nettsider våren 2013. Siste eksemplar av papirversjonen er solgt, og vil ikke oppdateres mer.

Fant du det du lette etter?