HELSENORGE

Forskningsseminar 2017

Illustrasjon av Lars Ole Klavestad
Ill. Lars Ole Klavestad

Forskningsavdelingen har gleden av å ønske velkommen til Sykehuset Østfold forskningsseminar. Seminaret arrangeres for ansatte i Sykehuset Østfold som er tilknyttet forskningen i sykehuset, enten som stipendiat, postdoktor, forsker eller forskningsmedarbeider. Vi har gleden av å presentere anerkjente eksterne og interne foredragsholdere. Vi vil vise frem deler av forskningen som foregår i de ulike fagfeltene, og samtidig kaste et blikk på fremtidens forskningsmuligheter.

 

Vel møtt til to spennende og innholdsrike forskningsdager!

 

 

 

 

 

 

 

Program

TORSDAG 11. MAI ​ ​

 ​ ​
08.30-09.55Ordstyrer Waleed Ghanima
08.15FRAMMØTE OG KAFFE 
08.30VELKOMMEN

Waleed Ghanima, forskningssjef Sykehuset Østfold

08.50ÅPNING

Just Ebbesen, administrerende direktør Sykehuset Østfold

09.15HVORDAN KAN SYKEHUSET ØSTFOLD OG UNIVERSITETET I OSLO STYRKE HVERANDRE OG GJØRE HVERANDRE BEDRE? HVA BØR VI SATSE PÅ?

Hilde Nebb, prodekan for forskning, medisinsk fakultet Universitetet i Oslo

09.55PAUSE 
10.10 -11.45

FORSKNINGSPROSJEKTER MED EKSTERNE, ordstyrer Lise Aagaard Sørby

10.10SYKEHUSET ØSTFOLD – EN ATTRAKTIV SAMARBEIDSPART

Lise Aagaard Sørby, rådgiver forskningsavdelingen

10.25PREVENTADALL; KAN VI FOREBYGGE FOLKESYKDOMMER?

Karin Lødrup Carlsen, forskningsleder barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus

10.45MODELLER FOR Å ESTIMERE SYKDOMSBYRDEN AV INFEKSJONSSYKDOMMERBirgitte Freiesleben De Blasio, avdelingsdirektør infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
11.05MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUSVigdis Abrahamsen Grøndahl, førsteamanuensis avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
11.25THE NORDIC ATRIAL FIBRILLATION AND STROKE STUDY (NOR-FIB)

Dan Atar, forskningsleder medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

11.45LUNSJ 
12.45 – 14.25

INNLEGG FRA STIPENDIATER VED SYKEHUSET ØSTFOLD, ordstyrer Hege K Jacobsen ​

  • Rebecka Dalby
  • Gina Brinkmann
  • Kari Holte
  • Linda Angelica Häger
  • Stine Indrelid
  • Anne Sofie Larsen
  • Markus Naumann
  • Brita Olsen
  • Kristin Utne
14.25PAUSE 
14.40 – 17.15

BIOBANK, BIG DATA OG REGISTRE – FRAMTIDENS FORSKNINGSMULIGHETER, ordstyrer Jonas Bergan

14.40BIOBANK VED SYKEHUSET ØSTFOLD

Jonas Bergan, rådgiver forskningsavdelingen

14.55BRUK AV KOHORTER, BIOBANKER OG REGISTRE I FORSKNING

Per Magnus, fagdirektør Folkehelseinstituttet

15.30TYVE ÅRS ERFARING MED AVDELINGSDREVET BIOBANK

Anders Waage, avdelingssjef avdeling for blodsykdommer, St Olavs Hospital

16.05MEDISINSK TEKNOLOGI OG BRUK AV MASKINLÆRING

Ole Jakob Elle, leder av teknologisk forskning, Intervensjonssenteret, OUS

16.35PAUSE 
16.50BRUK AV MASKINLÆRING I PAKKEFORLØP FOR PROSTATAKREFT FOR KLINISK BESLUTNINGSSTØTTE OG RASK OG RIKTIG BEHANDLING

Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen

17.15KAN ALL FORSKNING FORMIDLES TIL FOLK FLEST?

Nina Kristiansen, redaktør forskning.no

19.30MIDDAG 

FREDAG 12. MAI ​ ​

 ​ ​
7.00FROKOST 
08.30 – 09.45

PRESENTASJON AV FORSKNINGSGRUPPENE

Ordstyrer Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

08.30FORSKNINGSGRUPPE BARNKari Holte
08.45FORSKNINGSGRUPPE REVMA OG RYGGAnne Julsrud Haugen
09.00FORSKNINGSGRUPPE TROMBOSE OG HEMOSTASEWaleed Ghanima
09.15FORSKNINGSGRUPPE GYNEKOLOGI OG OBSTETRIKKKatrine Sjøborg
9.30MOLEKYLÆRBIOLOGISK FORSKNINGS- OG KOMPETANSEGRUPPEChristine M Jonassen
09.45PAUSE 
10.00 – 11.15Ordstyrer Anne Sofie Larsen
10.00REGIONALE KJERNEFASILITETER – FRONTLINJETEKNOLOGI TIL ALLE!

Jørgen Aarøe, spesialrådgiver, stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus

10.30LINJELEDELSENS TANKER OM FORSKNING I KLINIKKEN

Eivind Reitan, avdelingssjef avdeling for bildediagnostikk
Eirin Paulsen, klinikksjef klinikk for kvinne-barn

11.15PAUSE 
11.30 – 12.45Ordstyrer Helge Stene-Johansen
11.30FINN HAN DER HVOR HAN ER, OG BEGYNN DER: BRUK AV PASIENTRAPPORTERTE UTFALLSMÅL I KLINISK FORSKNING

Lars Petter Jelsness-Jørgensen, forsker Høgskolen i Østfold/ Sykehuset Østfold

12.05SYKEHUSET ØSTFOLD FORSKNINGSSTIFTELSE

Stein Bruland , direktør Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse

12.30PRISUTDELING OG AVSLUTNING

Waleed Ghanima, forskningssjef Sykehuset Østfold

Helge Stene-Johansen, direktør fag og utvikling

13.00LUNSJ OG HJEMREISE 

Foredragsholdere

 

Waleed Ghanima

Forskningssjef Sykehuset Østfold

Just Ebbesen

Administrerende direktør Sykehuset Østfold

 

Hilde Nebb

Prodekan for forskning, medisinsk fakultet Universitetet i Oslo

Lise Aagaard Sørby

Rådgiver forskningsavdelingen

 

Karin Lødrup Carlsen

Forskningsleder barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus

Birgitte Freiesleben De Blasio

Avdelingsdirektør infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Førsteamanuensis avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold

Dan Atar

Forskningsleder medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Jonas Bergan

Rådgiver forskningsavdelingen

Per Magnus

Fagdirektør Folkehelseinstituttet

Anders Waage

Avdelingssjef avdeling for blodsykdommer, St Olavs Hospital

Ole Jakob Elle

Leder av teknologisk forskning, Intervensjonssenteret, OUS

Andreas Stensvold

Avdelingssjef kreftavdelingen

Nina Kristiansen

Redaktør forskning.no

 
Kari Holte 
Anne Julsrud Haugen 
Christine M Jonassen 
Katrine Sjøborg 

Jørgen Aarøe

Spesialrådgiver, stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus

Eivind Reitan

Avdelingssjef avdeling for bildediagnostikk

 

Eirin Paulsen

Klinikksjef klinikk for kvinne-barn

 

Lars Petter Jelsness-Jørgensen

Forsker Høgskolen i Østfold/ Sykehuset Østfold

Stein Bruland

Direktør Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse

Helge Stene-Johansen

Direktør fag og utvikling

 

Abstrakter

Abstrakter forskningsseminar 2017

Deltakerliste

Navn

Avdeling

Anders Waage

Avdeling for blodsykdommer, St Olavs Hospital

Andreas Rekvin

Forskningsavdelingen

Andreas Stensvold

Kreftavdelingen

Ann-Chatrin L. Leonardsen

Operasjonsavdelingen

Anne-Grete Melkerud

Kommunikasjonsavdelingen

Anna Tancin Lambert

Nevrologisk avdeling

Anne Julsrud Haugen

Revmatologisk avdeling

Anne Sofie F. Larsen

Avdeling for bildediagnostikk

Anne-Kathrine Palacios

Senter for laboratoriemedisin

Arne Kristian Henriksen

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Aud Oddny Løkken

Kreftavdelingen

Azhar Abbas

Nevrologisk avdeling

Barbara Ratajczak-Tretel

Nevrologisk avdeling

Bengt Østman

Ortopedisk avdeling

Bjørn Peter Urban Tallberg

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Bjørn Ragnar Hødal

Kommunikasjonsavdelingen

Brita Fosser Olsen

Intensivavdelingen

Camilla Tøvik Jørgensen

Indremedisinsk akuttavdeling

Cato Grønnerød

Ungdomspsykiatrisk avdeling

Cecilie Sommer-Mathisen

Kommunikasjonsavdelingen

Christina Roaldsnes

Indremedisinsk akuttavdeling

Christine Monceyron Jonassen

Senter for laboratoriemedisin

Dag Ottar Sætre

Avdeling for bildediagnostikk

Dan Atar

Medisinsk klinikk, OUS

Einar Gløersen

Klinikk for medisin

Eirin M. Paulsen

Klinikk for kvinne og barn

Eivind Hasvik

Revmatologisk avdeling

Eivind Reitan

Avdeling for bildediagnostikk

Eli Førsund

Klinikk for medisin

Ellen Cicilia Mandem

Forskningsavdelingen

Fredrik Nilsen

Ortopedisk avdeling

Frode Lerang

Gastromedisinsk avdeling

Geir Øgrim

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Gina Charlotte Hetland Brinkmann

Revmatologisk avdeling

Gudrun Anette Høie

Hjertemedisinsk avdeling

Guttorm Breivik Storvestre

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering

Hege Hølmo Johannessen

Fysioterapiavdelingen

Hege Karine Jacobsen

Forskningsavdelingen

Heidi Hassel Pettersen

Indremedisinsk akuttavdeling

Helene Heier-Baardson

Avdeling for bildediagnostikk

Helge Stene-Johansen

Fag og utvikling

Hira Aftab

Kirurgisk avdeling

Ingunn Olsen

Innovasjonsavdelingen

Jan Sverre Vamnes

Avdeling for anestesileger

Jeanette Aarem

Senter for laboratoriemedisin

Jetmund O. Ringstad

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Johanna Wiik

Klinikk for kvinne-barn

Jon Birger Haug

Avdeling for smittevern

Jonas Bergan

Forskningsavdelingen

Jon Olav Hunderi

Klinikk for kvinne og barn

Jostein Gleditsch

Avdeling for bildediagnostikk

Just Ebbesen

Administrerende direktør

Kari Holte

Klinikk for kvinne og barn

Kathrine Lie

Senter for laboratoriemedisin

Katrine Dønvold Sjøborg

Klinikk for kvinne og barn

Katrine Maria Romstad

Klinikk for medisin

Kjell Ingar Bjørnstad

Avdeling for anestesileger

Kristin Kornelia Utne

Klinikk for medisin

Lamya Garabet

Senter for laboratoriemedisin

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Klinikk for kirurgi

Linda Häger

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Lise Aagaard Sørby

Forskningsavdelingen

Liv Marit Sundstøl

Klinikk for akuttmedisin

Magdalena Værnesbranden

Klinikk for kvinne og barn

Marianne Eckhoff

Forskningsavdelingen

Marit Flåskjer

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Marius Molund

Ortopedisk avdeling

Markus Naumann

Ortopedisk avdeling

Mette Bøhn Meisingset

Fag- og kompetansesavdelingen

Mohamed Qarbosh

Forskning hematologi

Mona Larsen

Brukermedvirker, samhandlingsavdelingen

Niloufar Jalali-Moghadam

DPS

Randi Elisabeth Olofsson

Revmatologisk avdeling

Rebecka Inger Sofia Dalbye

Klinikk for kvinne og barn

René Holst

Forskningsavdelingen

Sara Debes Molvig

Senter for laboratoriemedisin

Sheruan Hardy

Senter for laboratoriemedisin

Sigrid Sjelmo

Klinikk for kvinne og barn

Stacey Haukeland-Parker

Fysioterapiavdelingen

Stein Fredrik Bruland

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Steinar Søreide

Fysioterapiavdelingen

Stine Bernitz

Klinikk for kvinne og barn

Stine Indrelid

Forskningsavdelingen, NMBU

Svein Oskar Frigstad

Gastromedisinsk avdeling, Vestre Viken

Synne Grønvold Frønæs

Klinikk for medisin

Thoralf Christoffersen

Forskningsavdelingen

T​ore Krogstad

​Klinikk for kirurgi

Vibeke de Vibe Vanay

Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering

Volker Solyga

Nevrologisk avdeling

Waleed Ghanima

Forskningsavdelingen

Øivind Riis

Fag og utvikling

Øystein Fodstad

Forskningsavdelingen

Øystein Krüger

Forskningsavdelingen, Helse Sør-Øst

Åse-Berit Mathisen

Senter for laboratoriemedisin


Son Spa Hotell

http://sonspa.no


Fant du det du lette etter?