Helsenorge

Kilder til oppdatert kunnskap om covid-19

På denne siden vil det fortløpende komme oppsummert forskning på covid-19.

Dette er ikke en nyhetsside men en side som kan hjelpe deg å finne oppdatert informasjon og vitenskapelige publikasjoner om covid-19. For retningslinjer og lokale tiltak viser vi til Sykehuset Østfold internettside om koronavirus. Viser også til nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge.

UpToDate

BMJ Best Practice

Cochrane

Epistemonikos

 Andre

  • Coronavirus Disease (COVID-19) – Statistics and Research

Temasider fra forlag/tidsskrifter

Fant du det du lette etter?