Helsenorge

Klinisk forskning på covid-19

Denne siden vil bli fortløpende oppdatert med oversikt over kliniske studier.

​Forskning på covid-19 ved Sykehuset Østfold

For å bekjempe koronaviruset SARS-CoV-2 og hjelpe pasienter med covid-19 er det nødvendig å fremskaffe kunnskap om sykdomsforløpet, risikofaktorer, virusets egenskaper og hvilke behandlinger som hjelper de som er blitt syke. Sykehuset Østfold bidrar til dette gjennom flere ulike forskningsprosjekter:

 

Innsamling av biologisk materiale og kliniske data fra pasienter innlagt med covid-19 

Fra pasienter som blir innlagt ved Sykehuset Østfold med påvist covid-19 og som har samtykket samles det ekstra prøver til forskning som lagres i sykehusets forskningsbiobank. Dette kan være luftveisprøver, blodprøver, avføringsprøver og urinprøver, som kan analyseres for å gi kunnskap om sykdommen. I tillegg registreres kliniske opplysninger om pasientene i et register for å kunne evaluere behandlingen som blir gitt ved sykehuset og gi grunnlag for forskning.

 

Den norske 2019 SARS-CoV-2-studien 

For pasienter med påvist covid-19 som har samtykket vil biologisk materiale og kliniske opplysninger samlet ved Sykehuset Østfold inngå i den norske 2019 SARS-CoV-2-studien som ledes av Oslo universitetssykehus. Prosjektet er en prospektiv kohortstudie som følger en protokoll utviklet av internasjonale eksperter og Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Utprøving av medikamenter for behandling av covid-19 

Sykehuset Østfold deltar i den internasjonale behandlingsstudien i regi av WHO, som har som mål å gi svar på hvilke medisiner som virker mot covid-19. Sykehuset Østfold deltar sammen med en rekke andre sykehus i hele landet, og i Norge er det medikamentene hydroksyklorokin og remdesivir som skal prøves ut. Hydroksyklorokin er et medikament som blir brukt til behandling og forebygging av malaria, samt for enkelte autoimmune sykdommer. Remdesivir er en antiviral medisin som opprinnelig ble utviklet mot ebolasykdom. Totalt vil det i Norge bli inkludert mellom 500 og 1000 pasienter i studien, og data vil bli sammenstilt med resultater fra flere andre land og analysert av WHO.

WHO-NOR Covid 19 studien

Relaterte saker:

Norge tester malariamedisin mot korona

Vi kan ikke basere behandlingen på rykter

WHO to launch multinational trial to jumpstart search for coronavirus drugs


Kliniske studier på covid-19

Fant du det du lette etter?