Helsenorge

Litteratursøk på covid-19

På denne siden publiseres søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19. Ta kontakt med fagbiblioteket hvis du har ønsker om søk (fagbiblioteket@so-hf.no).

Dette er en side som kan hjelpe deg å finne oppdatert informasjon og vitenskapelige publikasjoner om covid-19. For retningslinjer og lokale tiltak viser vi til Sykehuset Østfold internettsiden om koronavirus. Viser også til nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge.


PubMed - søkestrenger

PubMed har utviklet en "mini-database" om koronaviruser.

LitCovid

Under temaene finner du forslag til en søkestreng som kan klippes og limes inn i PubMed. Ta kontakt med fagbiblioteket hvis du har ønsker om søk (fagbiblioteket@so-hf.no). 


Grunnleggende søk om Covid-19:

(coronavirus[ti] OR corona virus[ti] OR novel coronavirus[ti] OR covid-19[ti] OR 2019-nCov[ti] OR SARS-CoV-2[ti] OR SARS-CoV2[ti] OR "Severe Acute Respiratory Syndrome"[ti] OR wuhan pneumonia[ti]) 

 

Barn 0-18 år & Covid-19:

Dekker litteratur om barn fra 0-18 år i forbindelse med  Covid-19. 

(pediatric* OR paediatric* OR pædiatric* OR baby OR babies OR neonat*[tiab] OR newborn* OR infant* OR toddler* OR child[tiab] OR children[tiab] OR adolescent*[tiab] OR teenager*[tiab] OR youth*[tiab]) AND (((coronavirus[ti] OR corona virus[ti] OR novel coronavirus[ti]  OR covid-19[ti] OR 2019-nCov[ti] OR SARS-CoV-2[ti] OR SARS-CoV2[ti] OR wuhan pneumonia[ti] OR "Severe Acute Respiratory Syndrome"[ti]))) 

 

Barn 0-18 år & Covid-19 & smitte:

Dekker litteratur om barn fra 0-18 år i forhold til smitte og smittevern i forbindelse med Covid-19.  

(pediatric* OR paediatric* OR pædiatric* OR baby OR babies OR neonat*[tiab] OR perinatal* OR newborn* OR infant* OR toddler* OR  child[tiab] OR children[tiab] OR adolescent*[tiab] OR teenager*[tiab] OR youth*[tiab]) AND (((coronavirus[ti] OR corona virus [ti] OR novel coronavirus[ti] OR covid-19[ti] OR 2019-nCov[ti] OR SARS-CoV-2[ti] OR SARS-CoV2[ti] OR "Severe Acute Respiratory Syndrome"[ti] OR wuhan pneumonia[ti]))) AND (((infection* OR disease) AND (prevention* and control*)) OR prevention* OR control* OR transmitt* OR transmiss* OR carrier* OR spread*) 

 

Smitte & Covid-19:

Generelt om smitte og smittevern I forbindelse med Covid-19. 

(((coronavirus[ti] OR corona virus[ti] OR novel coronavirus[ti] OR covid-19[ti] OR 2019-nCov[ti] OR SARS-CoV-2[ti] OR SARS-CoV2[ti] OR "Severe Acute Respiratory Syndrome"[ti] OR wuhan pneumonia[ti]))) AND (((infection*[tiab] OR disease[tiab]) AND (prevention*[tiab] and control*[tiab])) OR prevention*[tiab] OR control*[tiab] OR transmitt*[ti] OR transmiss*[ti] OR carrier*[ti] OR spread*[ti] OR contact tracing[tiab] OR containment[tiab])


Medisiner & Covid-19:

Litteratur om medisiner/medikamenter I forbindelse med Covid-19.
Spesielt remdesivir, lopinavir, ritonavir og chloroquine. 

((coronavirus[ti] OR corona virus[ti] OR novel coronavirus[ti] OR covid-19[ti] OR 2019-nCov[ti] OR SARS-CoV-2[ti] OR SARS-CoV2[ti] OR wuhan pneumonia[ti] OR "Severe Acute Respiratory Syndrome"[ti]) AND (evidence [ti] OR therapeutic* [ti] OR remdesivir OR gs-5734 OR lopinavir OR ritonavir OR chloroquine OR drug* [ti] OR medicine* [ti]))

 

Gravide & Covid-19:

Litteratur om gravide, svangerskap, foster og Covid-19.

(coronavirus[ti] OR corona virus[ti] OR novel coronavirus[ti] OR covid-19[ti] OR 2019-nCov[ti] OR SARS-CoV-2[ti] OR SARS-CoV2[ti] OR "Severe Acute Respiratory Syndrome"[ti] OR wuhan pneumonia[ti]) AND (pregnant[tiab] OR pregnancy[tiab] OR mother*[tiab] OR delivery*[tiab] OR birth*[tiab] OR maternal*[tiab] OR perinatal*[tiab] OR neonatal*[tiab] OR obstetric*[tiab] OR C-section[tiab] OR cesarean[tiab] OR fetal[tiab] OR fetus[tiab])

 

 

Fant du det du lette etter?