3-3 meldinger

Som sykehus har vi en lovpålagt plikt til å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder både hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Åpenhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere den totale verdien av helsetilbudet vi gir. Åpenhet gir også pasientene mulighet til å ha en realistisk forventning til hva helsetjenesten kan løse.

I 2017 hadde Sykehuset Østfold over 400 000 pasientkontakter. I løpet av året meldte pasientsikkerhetsutvalgene i sykehuset 276 alvorlige uønskede hendelser videre til Helsedirektoratet. De mest alvorlige hendelsene blir også varslet til Statens Helsetilsyn. Alle unaturlige dødsfall blir også meldt til politiet.
 
Sykehuset Østfold publiserer anonymiserte versjoner av alle 3-3-meldinger vi sender Helsedirektoratet. Unntaket er meldinger som omhandler selvmord og meldinger som av ulike årsaker er vanskelig å anonymisere.
Publiseringsdato for 3-3-meldingene er ikke den samme som hendelsesdato. Meldingene er publisert etter at de er sendt videre.

2018

3-3 meldinger 2018

2017

3-3 meldinger i 2017

2016

3-3 meldinger i 2016

2015

3-3 meldinger i 2015
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.