HELSENORGE

3-3 meldinger

Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Endringene har medført at meldeordningen er avviklet, og sykehusene skal ikke lenger sende anonymiserte meldinger til Helsedirektoratet. Nedenfor finner du 3-3 meldinger fra 2015-2018.

Alvorlige hendelser skal fortsatt varsles til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Sykehuset Østfold var det første sykehuset i Norge som publiserte anonymiserte uønskede hendelser som førte til eller kunne ha ført til betydelig pasientskade. Hendelsene tok utgangspunkt i meldingene som ble sendt til Helsedirektoratet. Endringene i meldeordningen har medført at Sykehuset Østfold ikke lenger publiserer 3-3-meldinger på nettsiden.

Åpenhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere den totale verdien av helsetilbudet vi gir. Åpenhet gir også pasientene mulighet til å ha en realistisk forventning til hva helsetjenesten kan løse.

Sykehuset Østfold vil fortsette å vise åpenhet ved å skrive om uønskede hendelser, men siden meldeordningen er avviklet, vil sakene ta utgangspunkt i læringsnotater/temameldinger i stedet for enkeltmeldinger.

2018

3-3 meldinger 2018

2017

3-3 meldinger i 2017

2016

3-3 meldinger i 2016

2015

3-3 meldinger i 2015
Fant du det du lette etter?