HELSENORGE

3-3 meldinger 2015

Publisert i september


3-3-melding: Fall med skade (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-14september-20153-3-melding: Fall med skade (publisert 14.september 2015)18.10.2016 12:48:00
3-3-melding: Forsinket oppfølging (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-forsinket-oppfolging-publisert-14september-20153-3-melding: Forsinket oppfølging (publisert 14.september 2015)18.10.2016 12:49:42
3-3-melding: Legemiddel gitt feil pasient (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-legemiddel-gitt-feil-pasient-publisert-14september-20153-3-melding: Legemiddel gitt feil pasient (publisert 14.september 2015)18.10.2016 12:52:29
3-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-alvorlig-komplikasjon-publisert-14september-20153-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 14.september 2015)18.10.2016 12:54:05
3-3-melding: Fikk feil dose glukose (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fikk-feil-dose-glukose-publisert-14september-20153-3-melding: Fikk feil dose glukose (publisert 14.september 2015)18.10.2016 12:55:55
3-3-melding: Forsinket overføring (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-forsinket-overforing-publisert-14september-20153-3-melding: Forsinket overføring (publisert 14.september 2015)18.10.2016 12:57:47
3-3-melding: Feilmedisinering (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feilmedisinering-publisert-14september-20153-3-melding: Feilmedisinering (publisert 14.september 2015)18.10.2016 12:59:14
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-14september-20153-3-melding: Forsinket behandling (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:00:57
3-3-melding: Flytting av pasient (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-flytting-av-pasient-publisert-14september-20153-3-melding: Flytting av pasient (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:02:34
3-3-melding: Falt og skadet seg (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-falt-og-skadet-seg-publisert-14september-20153-3-melding: Falt og skadet seg (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:05:35
3-3-melding: Beredskap ved akutte situasjoner (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-beredskap-ved-akutte-situasjoner-publisert-14september-20153-3-melding: Beredskap ved akutte situasjoner (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:08:32
3-3-melding: Feil utblandet medikament (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feil-utblandet-medikament-publisert-14september-20153-3-melding: Feil utblandet medikament (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:10:01
3-3-melding: Alvorlige komplikasjoner (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-alvorlige-komplikasjoner-publisert-14september-20153-3-melding: Alvorlige komplikasjoner (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:11:20
3-3-melding: Gled på gulvet (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-gled-pa-gulvet-publisert-14september-20153-3-melding: Gled på gulvet (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:12:43
3-3-melding: Skade på pasient (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-skade-pa-pasient-publisert-14september-20153-3-melding: Skade på pasient (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:18:56
3-3-melding: Skade ved fall (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-skade-ved-fall-publisert-14september-20153-3-melding: Skade ved fall (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:20:34
3-3-melding: Feil ID på vevsprøve (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feil-id-pa-vevsprove-publisert-14september-20153-3-melding: Feil ID på vevsprøve (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:21:54
3-3-melding: Feil utlevering av legemidler (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feil-utlevering-av-legemidler-publisert-14september-20153-3-melding: Feil utlevering av legemidler (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:30:02
3-3-melding: Feilbehandling (publisert 14.september 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feilbehandling-publisert-14september-20153-3-melding: Feilbehandling (publisert 14.september 2015)18.10.2016 13:32:59

Publisert i juni


3-3-melding: Forsinket diagnose (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-forsinket-diagnose-publisert-2-juni-20153-3-melding: Forsinket diagnose (publisert 2. juni 2015)06.10.2016 13:24:38
3-3-melding: Manglende kapasitet (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-manglende-kapasitet-publisert-2-juni-20153-3-melding: Manglende kapasitet (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 11:13:34
3-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-alvorlig-komplikasjon-publisert-2-juni-20153-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 11:23:46
3-3-melding: Ulike vurderinger (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-ulike-vurderinger-publisert-2-juni-20153-3-melding: Ulike vurderinger (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 11:26:07
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-2-juni-20153-3-melding: Forsinket behandling (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 11:28:08
3-3-melding: Feil diagnose (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feil-diagnose-publisert-2-juni-20153-3-melding: Feil diagnose (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:16:33
3-3-melding: Fall med skade (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-2-juni-20153-3-melding: Fall med skade (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:18:46
3-3-melding: Fikk for mye medisin (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fikk-for-mye-medisin-publisert-2-juni-20153-3-melding: Fikk for mye medisin (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:20:12
3-3-melding: Manglende kommunikasjon (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-manglende-kommunikasjon-publisert-2-juni-20153-3-melding: Manglende kommunikasjon (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:21:59
3-3-melding: Utskrevet med defekt utstyr (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-utskrevet-med-defekt-utstyr-publisert-2-juni-20153-3-melding: Utskrevet med defekt utstyr (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:23:50
3-3-melding: Forsinket oppfølging (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-forsinket-oppfolging-publisert-2-juni-20153-3-melding: Forsinket oppfølging (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:26:29
3-3-melding: Feil kommune (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feil-kommune-publisert-2-juni-20153-3-melding: Feil kommune (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:28:23
3-3-melding: Manglende visitt (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-manglende-visitt-publisert-2-juni-20153-3-melding: Manglende visitt (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:30:03
3-3-melding: Manglende behandling (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-manglende-behandling-publisert-2-juni-20153-3-melding: Manglende behandling (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:31:37
3-3-melding: Døde av overdose (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-dode-av-overdose-publisert-2-juni-20153-3-melding: Døde av overdose (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:33:38
3-3-melding: Manglende avklaring (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-manglende-avklaring-publisert-2-juni-20153-3-melding: Manglende avklaring (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:37:22
3-3-melding: Mangelfull oppfølging (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-mangelfull-oppfolging-publisert-2-juni-20153-3-melding: Mangelfull oppfølging (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:38:45
3-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fikk-for-stor-dose-publisert-2-juni-20153-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:40:29
3-3-melding: Fikk ikke medisin (publisert 2. juni 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fikk-ikke-medisin-publisert-2-juni-20153-3-melding: Fikk ikke medisin (publisert 2. juni 2015)18.10.2016 12:43:54

Publisert i mars

3-3-melding: Ufullstendig medisinutdeling (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-ufullstendig-medisinutdeling-publisert-27-mars-20153-3-melding: Ufullstendig medisinutdeling (publisert 27. mars 2015)17.06.2016 10:56:30
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-27-mars-20153-3-melding: Forsinket behandling (publisert 27. mars 2015)17.06.2016 10:57:57
3-3-melding: Feil diagnose (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feil-diagnose-publisert-27-mars-20153-3-melding: Feil diagnose (publisert 27. mars 2015)En pasient ble diagnostisert med livmorkreft og fikk operativt fjernet livmor og eggstokker. Det ble i etterkant ikke funnet kreftceller i livmor og eggstokker som var fjernet. 16.06.2016 12:34:15
3-3-melding: Fall med skade (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-27-mars-20153-3-melding: Fall med skade (publisert 27. mars 2015)29.09.2016 12:19:42
3-3-melding: Feil medisin (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-feil-medisin-publisert-27-mars-20153-3-melding: Feil medisin (publisert 27. mars 2015)29.09.2016 12:25:52
3-3-melding: Ufullstendig undersøkelse (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-ufullstendig-undersokelse-publisert-27-mars-20153-3-melding: Ufullstendig undersøkelse (publisert 27. mars 2015)29.09.2016 12:33:15
3-3-melding: Kanyle lå feil (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-kanyle-la-feil-publisert-27-mars-20153-3-melding: Kanyle lå feil (publisert 27. mars 2015)29.09.2016 13:04:32
3-3-melding: Prøvesvar ble forsinket (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-provesvar-ble-forsinket-publisert-27-mars-20153-3-melding: Prøvesvar ble forsinket (publisert 27. mars 2015)29.09.2016 13:07:29
3-3-melding: Skadet blære under operasjon (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-skadet-blere-under-operasjon-publisert-27-mars-20153-3-melding: Skadet blære under operasjon (publisert 27. mars 2015)05.10.2016 14:18:09
3-3-melding: Prøvesvar ble ikke registrert (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-provesvar-ble-ikke-registrert-publisert-27-mars-20153-3-melding: Prøvesvar ble ikke registrert (publisert 27. mars 2015)05.10.2016 14:24:35
3-3-melding: Fallrisiko ikke vurdert (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fallrisiko-ikke-vurdert-publisert-27-mars-20153-3-melding: Fallrisiko ikke vurdert (publisert 27. mars 2015)05.10.2016 14:27:35
3-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 27. mars 2015)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2015/3-3-melding-fikk-for-stor-dose-publisert-27-mars-20153-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 27. mars 2015)05.10.2016 14:33:50

Fant du det du lette etter?