HELSENORGE

3-3-melding: Døde av overdose (publisert 2. juni 2015)

​En pasient ble innlagt på sykehus etter å ha tatt en overdose.  Pasienten døde på sykehuset dagen etter.

Pasienten hadde hatt langvarig rusmisbruk, og hadde fått behandling for dette. Pasienten hadde nå vært rusfri i flere måneder. Siste konsultasjon i sykehuset var to uker før hendelsen. Selvmordsrisikovurdering utført i sykehuset, konkluderte med lav risiko. 

Vurdering:
Spørsmålet for pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) er om dødsfallet kan knyttes til helsehjelpen pasienten har mottatt. I denne saken ser det ut til at dødsårsaken er overdose. På grunn av relativt lang tid uten rus har antakelig toleransen for rus blitt redusert, noe som kanskje ikke er hensyntatt ved inntak av rus.

I følge journalen er det ingen ting som tyder på at pasienten var suicidal. PSU kan i denne saken ikke se at sykehuset har unnlatt å følge gjeldende retningslinjer og prosedyrer.  

Fant du det du lette etter?