HELSENORGE

3-3-melding: Fall med skade (publisert 14.september 2015)

​En pasient ble mer og mer urolig etter ankomst akuttmottaket. Pasienten lå på korridoren og hadde hyppige tilsyn av helsepersonell, men på et tidspunkt gikk pasienten ut av sengen og falt. Pasienten fikk påvist brudd i håndleddet etter fallet.
Som tiltak foreslår avdelingen et nytt punkt om risiko for fall i prosedyren for sykepleiedokumentasjon i akuttmottaket.

Vurdering:

Saken handler om at man ikke klarte å forhindre at en uklar og tiltagende urolig pasient som lå i korridor, beveget seg ut av sengen, og deretter falt og skadet seg.
Pasientsikkerhetsutvalget i Sykehuset Østfold (PSU) støtter at fallrisikovurdering nå innføres som rutine i akuttmottaket, og at det er grunn til å tro at dette vil redusere antall fall, spesielt i forhold til uklare og urolige pasienter.

Fant du det du lette etter?