HELSENORGE

3-3-melding: Fallrisiko ikke vurdert (publisert 27. mars 2015)

​En pasient med rullator falt på vei til toalettet og pådro seg lårhalsbrudd. Pasienten måtte derfor opereres.

Det var ikke gjennomført fallforebyggende tiltak eller vurdering på denne pasienten. Pasientens sykehistorie og alder tilsa at det forelå mer enn en alminnelig risiko for at fall kunne oppstå.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) merker seg at fallforebyggende vurdering ikke var gjort, og at det ikke var satt inn tiltak. Dette er ikke i henhold til prosedyre. PSU støtter avdelingens vurdering om at pasientens alder og tilstand tilsa at fallrisikovurdering skulle vært utført.

Fant du det du lette etter?